!!! SZUKAMY OCHOTNIKÓW DO BADAŃ !!!

SZUKAMY OCHOTNIKÓW DO BADAŃ

Grupa zajmująca się badaniami sygnałów biomedycznych Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego poszukuje ochotników do badań czynności elektrofizjologicznych oraz wybranych parametrów procesu widzenia wśród zdrowych, dorosłych, młodych osób. Na wszystkie prowadzone przez nas badania uzyskaliśmy zgodę Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi, a badania są bezbolesne, nieinwazyjne i mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu i układu nerwowego człowieka w wybranych stanach poznawczych oraz funkcjonowania procesu widzenia. Badania prowadzone są w Zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie.

Obecnie szukamy ochotników do czterech projektów:

 1. Badanie czynności elektrycznej mózgu (EEG i potencjałów wywołanych EP) oraz czynności elektrycznej serca (EKG) podczas wysiłku umysłowego, po wypiciu suplementu diety zawierającego witaminy i składniki mineralne. Badanie polega na prezentacji serii obrazów na ekranie komputera oraz prostych dźwięków w słuchawkach, podczas którego rejestruje się czynność elektryczną mózgu i serca. Do tego projektu szukamy osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
 • są zdrowe, praworęczne, mają dobrą lub dobrze skorygowaną ostrość widzenia, są w wieku 20-35 lat,
 • są absolwentami lub studentami dowolnej uczelni wyższej,
 • nie posiadają schorzeń/dolegliwości neurologicznych i kardiologicznych,
 • spożywają na co dzień umiarkowane ilości kawy, herbaty lub innych substancji wpływających na pamięć lub koncentrację.
 1. Badanie czynności elektrycznej mózgu (w postaci potencjałów wywołanych EP) w ramach eksperymentu neurolingwistycznego. Badanie polega na prezentacji serii zdań na ekranie komputera, podczas którego rejestruje się czynność elektryczną mózgu w reakcji na wybrane elementy językowe. Do tego projektu szukamy osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
 • są zdrowe, praworęczne, mają dobrą lub dobrze skorygowaną ostrość widzenia, są w wieku 20-35 lat,
 • nie posiadają schorzeń/dolegliwości neurologicznych i kardiologicznych.
 1. Badanie pola widzenia za pomocą perymetrii po wysiłku fizycznym. Badanie polega na pomiarze pola widzenia, podczas którego ochotnikowi wyświetlane są punkty w obrębie pola widzenia, na które reaguje za pomocą przycisku, przed oraz po ok. 30-minutowym wysiłku fizycznym (jazda na rowerze stacjonarnym). Do tego projektu szukamy osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
 • są zdrowe, w wieku 20-35 lat,
 • nie posiadają schorzeń/dolegliwości okulistycznych, kardiologicznych, ze strony układu kostno-stawowego, urazów, zaburzeń równowagi,
 • nie mają wad wzroku (ostrość wzroku w granicach -0.5÷0.5 D),
 • uprawiają sport w małym/żadnym stopniu.
 1. Badanie grubości siatkówki i rogówki za pomocą nieinwazyjnych metod diagnostycznych z wykorzystaniem spektralnej koherentnej tomografii optycznej SOCT. Badanie polega na bezdotykowym wykonaniu serii skanów struktur oka, podczas gdy ochotnik patrzy w punkt wskazany przez badacza. Badanie nie wymaga rozszerzenia źrenicy, kontaktu ani żadnej innej ingerencji w narząd wzroku, nie wywołuje żadnych zaburzeń widzenia, więc ochotnik może prowadzić samochód i inne urządzenia mechaniczne oraz wrócić do normalnej aktywności natychmiast po badaniu. Do tego projektu szukamy osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
 • są zdrowe, w wieku 20-35 lat,
 • nie posiadają schorzeń okulistycznych,
 • są krótkowidzami z wadą wzroku -3.0 D lub większą.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w badaniach lub osoby, które mają pytania, prosimy o kontakt z kierownikiem projektów, dr Kariną Maciejewską (karina.maciejewska@us.edu.pl, tel. 0-32 349-75-45).

Termin ważności wiadomości: 
Wed, 2018-05-23 08:00 - Thu, 2019-01-31 08:00