!!! XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku 6-7 czerwca 2014

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XX-leciu Fizyki Medycznej!

 

Jubileusz XX-lecia Fizyki Medycznej na Śląsku stał się okazją do zorganizowania okolicznościowego Sympozjum. Odbędzie się ono w dniach 6 – 7 czerwca 2014 Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (w Katowicach i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie). Obchody XX-lecia Fizyki Medycznej na Śląsku w 2014 roku to liczące się wydarzenie nie tylko w skali województwa śląskiego, ale i całego kraju. Liczymy na udane spotkanie wszystkich osób związanych z Fizyką Medyczną oraz osób aktualnie zaangażowanych w kształcenie fizyków medycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Sympozjum znajdującym się w linku: program.

W programie Sympozjum m.in.:

  • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 

  • "Być albo nie być fizykiem medycznym" - rozmowy z absolwentami

  • "Fizyka Medyczna dla rodzin i przyjaciół" – zwiedzanie laboratoriów Fizyki Medycznej w nowym Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ŚMCEBI

  • Wystawa firm

Dla chętnych istnieje możliwość zwiedzania zakładów radioterapii w Gliwicach i w Katowicach.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum o rejestrację internetową. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Koszt uczestnictwa to:

  • 2 dni - 200 zł
  • 1 dzień - 100 zł
  • studenci - 50 zł

Osoby chcące zaprezentować plakat proszone są o zaznaczenie tej opcji w formularzu oraz o przesłanie abstraktu wg wzoru: abstrakt na adres: fizmed@us.edu.pl. Ostateczny termin nadsyłania abstraktu i rejestracji upływa 19 maja br. Decyzje o przyjęciu abstraktów będziemy przesyłać na bieżąco.

Prosimy o przygotowanie plakatów o wymiarach:

  • maksymalna szerokość: 68 cm
  • maksymalna wysokość: 100 cm.

Osoby prezentujące plakat wygłoszą również 3-minutowe prezentacje ustne.

 

Opłaty za udział w Sympozjum prosimy dokonywać na podany niżej rachunek bankowy z dopiskiem XXlecie Fizyki Medycznej:

XXlecie Fizyki Medycznej

ING BANK ŚLĄSKI SA

Oddział w Katowicach

ul. A. Mickiewicza 3

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do dr Armanda Cholewki lub na adres 20leciefizykimedycznej@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!

Termin ważności wiadomości: 
Tue, 2014-04-29 08:00 - Mon, 2014-06-30 08:00