Działalność naukowa

Główne kierunki badań realizowanych w naszym Zakładzie:

 • Zastosowanie różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej (DSC) w badaniach białek, leków i ich wzajemnych oddziaływań

 • Badania spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej in vivo i in vitro

 • Badanie potencjałów spoczynkowych serca (elektrokardiografia tradycyjna EKG, wysokiej rozdzielczości HRVEC oraz telemonitoring kardiologiczny)

 • Badanie ścieżki słuchowej za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz audiometrii tonalnej

 • Aplikacje medyczne termograficznych badań układów biologicznych in-vivo i in-vitro

 • Badania wpływu pól elektromagnetycznych na układy biologiczne - Badania in-vivo i in-vitro

 • Badania wybranych sytuacji radiologicznych z zastosowaniem dozymetrii termoluminescencyjnej, neutronowej analizy aktywacyjnej i spektrometrii promieniowania gamma

 • Obrazowanie wnętrza gałki ocznej metodą spektralnej koherentnej tomografii optycznej wysokiej rozdzielczości SOCT HR oraz badanie pola widzenia

 • Obrazowanie MR za pomocą: dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego DW-MRI (we współpracy z Katedrą i Zakładem Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz MCD Voxel w Zabrzu) oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI (we współpracy z Sektion Exp. Kernspinresonanz des ZNS Abteilung für Neuroradiologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Niemcy)

 

Granty naukowe:

 • Grant KBN nr: PB-586/IF/2006 - Badanie wpływu leków genotoksycznych na tkankę zębową i kostną metodą laserowo (407nm) wzbudzanej fluorescencji, 2006-2009, Kierownik Grantu: prof. zw. dr hab. Z. Drzazga

 • Grant KBN nr: PB-586/IF/2006 - Badanie wpływu leków genotoksycznych na tkankę zębową i kostną metodą laserowo (407nm) wzbudzanej fluorescencji, 2006-2009, Kierownik Grantu: prof. zw. dr hab. Z. Drzazga

 • Grant promotorski nr: 3T11E04427 - Badanie wpływu niskich temperatur na układ tkankopodobnych i porównanie z wynikami badań in vivo, 2004-2005, Kierownik Grantu: prof. zw. dr hab. Z. Drzazga

 • Grant promotorski nr: 2P03B09319 - Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na substancje biologiczne, 2001, Kierownik Grantu: prof. zw. dr hab. Z. Drzazga

 • Grant promotorski nr: 2P03B05318 - Badanie oddziaływań zmiennych pól elektromagnetycznych na substancje biologiczne, 2000-2001, Kierownik Grantu: prof. zw. dr hab. Z. Drzazga