Informacje dla studentów

W tym dziale znajdują się informacje przydatne studentom kierunku Fizyka Medyczna oraz studentom innych kierunków, dla których są prowadzone zajęcia w Zakładzie Fizyki Medycznej.

 

Pracownia Metod Jądrowych w Medycynie:

 

Pracownia Obrazowania Medycznego:

 

Pracownia Zastosowania Optyki w Medycynie in vivo i in vitro:

Analiza sygnałów biomedycznych - Projekt:

Teleradioterapia I - Projekt:

Systemy informatyczne w medycynie:

Specjalizacja z fizyki medycznej - Analiza sygnałów medycznych: