Pracownie

Pracownie w Zakładzie Fizyki Medycznej

Pracownia spektroskopii fluorescencyjnej i dichroizmu kołowego
 • Spektrometr dichroizmu kołowego
 • Spektrofotometr fluorescencyjny F-2500 (Hitachi) wraz z oprogramowaniem do analizy 3D

 

 

Pracownia Zastosowania Optyki w Medycynie
 • Tomograf optyczny SOCT Copernicus HR (Optopol Handlowy)
 • Perymetr automatyczny PTS910 (Optopol Handlowy)
 • Dioptromierz cyfrowy HLM-7000 (Huvitz)

 

Pracownia Mikrokalorymetrii i Spektroskopii UV/VIS
 • Mikrokalorymetr VP-DSC (MicroCal Inc.)
 • Spektrofotometr UV-VIS V-530 (Jasco)
 • Spektrometr wysokiej rozdzielczości HR4000CG-UV-NIR, Ocean Optics Inc.

 

Pracownia Mikrokalorymetrii i Spektroskopii UV/VIS
 • Mikrokalorymetr VP-DSC (MicroCal Inc.)

 

 • Spektrofotometr UV-VIS V-530 (Jasco)
 
Pracownia Analizy Fluorescencyjnej
Układ do fluorescencji wzbudzanej promieniwaniem X (Amptek Inc.) zawierający:

 • lampę rentgenowską Eclipse III
 • detektor CZT promieniowania X i gamma
 XRF
Pracownia Dozymetrii i Spektroskopii Promieniowania Jonizującego
 • Stanowisko dozymetrii termoluminescencyjnej
 • Gamma kamera scyntylacyjna MB 9200
 • Stanowisko spektrometrii promieniowania jonizującego
 • Źródło neutronowe i detektor dawek neutronowych
 • Półprzewodnikowy detektor Ge
 • Fantom antropomorficzny

 Laboratoryjny czytnik materiałów termoluminescencyjnych