Kontakt

KIEROWNIK ZAKŁADU:

Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga

e-mail: zofia.drzazga@us.edu.pl

 

ADRES:

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki

Śląskie Międzyuczleniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

40-500 Chorzów

 

SEKRETARIAT:

pok. H/1/14

tel. 32/ 349-75-47