Publikacje dr hab. prof. UŚ A. Michnik

 

dr hab. prof. UŚ Anna Michnik

 

 

Dorobek naukowy:

 

 • Książki i monografie:

  • A. Michnik, „Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
  • Z. Drzazga (ed.), A. Michnik (ed.), Proceedings of the IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics wydane w Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX Supplement 1, 2004, ISSN 1120-1797.

 • Publikacje i rozdziały w monografiach:

  • 2018:

  • Anna Michnik, Zofia Drzazga, Izabela Schisler, Stanisław Poprzęcki, Miłosz Czuba, Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia Serum DSC study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, 1 – 9, DOI:10.1007/s10973-018-7067-4, 20 pkt.

  • Anna Michnika, Ewa Sadowska-Krępa, Joanna Cholewa, Izabela Schisler, Agnieszka Kiełboń, Zofia Drzazga, Differential scanning calorimetry study of early and advanced stages in Parkinson’s disease using human blood serum, Thermochimica Acta, Volume 662, 2018, 64–68, DOI 10.1016/j.tca.2018.02.014, 30 pkt.

  •  

  • 2016:

   • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, M. Staś, E. Sadowska-Krępa, J. Gibińska, Z. Drzazga, Delayed effects of neutron radiation on human serum. In vitro DSC study, J Therm Anal Calorim, DOI 10.1007/s10973-016-5255-7, 2016.

   • Z. Drzazga, I. Schisler, A. Michnik, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, J. Gibińska, Effect of Endurance Training and Testosterone Treatment on the Fluorescence Spectra of Rat Serum, Acta Physica Polonica A 129(1), 2016, 15-19.

  • 2014:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, Calorimetric monitoring of the effect of endurance training and testosterone treatment on rat serum denaturation transition, J Therm Anal Calorim, 115, 2014, 2231–2237

  • 2013:

   • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, P. Leśniak, Z. Drzazga, Effects of low-dose ionizing radiation on alpha,beta-globulins solutions studied by DSC, J Therm Anal Calorim 111, 2013, 1845-1852

   • A. Michnik, Z. Drzazga, S. Poprzęcki, M. Czuba, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, DSC serum profiles of sportsmen, J Therm Anal Calorim 113, 2013, 365-370

  • 2011:

   • A. Michnik, Autor rozdziału: Blood plasma, serum and serum proteins microcalorimetric studies aimed at diagnosis support w książce: D. Lorinczy; Thermal Analysis in Medical Application; Wydawnictwo: Akademia Kiado, Budapest; ISBN: 978 963 05 8992 5; Strony: 171 - 190; Rok: 2011

   • Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, Fluorescence spectroscopy as tool for bone development monitoring in newborn rats, J. Fluoresc. 21 (2011) 851 – 857, DOI 10.1007/s10895-009-0584-6

  • 2010:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Barczyk, I. Santura, E. Sozańska, W. Pierzchała, „Differential scanning calorimetry study of blood serum in chronic obstructive pulmonary disease”, J Therm Anal Calorim (2010) 102:57-60, DOI 10.1007/s10973-009-0602-6

   • Z. Drzazga, K. Michalik, T. Halat, A. Michnik, H.I. Trzeciak, “Calorimetric and spectroscopic studies characterization of new born rat’ blood serum after maternal administration of cyclo-phosphamide” J Therm Anal Calorim (2010) 102:143-148, DOI 10.1007/s10973-010-0969-4

   • Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, „Fluorescence Spectroscopy as Tool for Bone Development Monitoring In Newborn Rats, J. Fluoresc. DOI 10.1007/s10895-009-0584-6

   • A. Michnik, Z. Drzazga, Thermal denaturation of mixtures of human serum proteins - DSC study”, J Therm Anal Calorim (2010) 101:513-518, DOI: 10.1007/s10973-010-0826-5

  • 2009:

   • T.M. Kapłon, A. Michnik, Z. Drzazga, K. Richter, M. Kochman, A. Ożyhar, „The rod-shaped conformation of Starmaker”, Biochim Biophys Acta (2009) 1794: 1616-1624
  • 2008:

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, Effect of UVC radiation on conformational restructuring of human serum albumin, J Photochem Photobiol B (2008) 90:170-178

   • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik, Calorimetric characterization of 2’, 3’-dideoxyinosine water solution: stability and interaction with human serum albumin, J Therm Anal Cal (2008) 93:521-526

   • J. Michnik, A. Michnik, B. Pietuch, „Credit Scoring Model Based on the Affinity Set”, Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2008), Barcelona, Spain, 12-16.06.2008

  • 2007:

   • K. Michalik, Z Drzazga, A Michnik, M Kaszuba, Thermal stability study of the protease inhibitors: nelfinavir mesylate and atazanavir sulfate, J Therm Anal Cal (2007) 88:2, 401-404

   • A. Michnik, Z. Drzazga, Effect of ethanol on the thermal stability of human serum albumin, J. Therm. Anal. Cal. (2007) 88:2, 449-454

   • A. Michnik, DSC study of the association of ethanol with human serum albumin, J. Therm. Anal. Cal. (2007) 87:91-96

  • 2006:

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, DSC study of human serum albumin ageing processes in aqueous and low concentration ethanol solutions, Polish J. of Environ. Stud. (2006) 15:81-83

   • Ł. Matulewicz, M. Sokół, A. Michnik, J. Wydmański, Long-term normal-appearing brain tissue monitoring after irradiation using proton magnetic resonance spectroscopy in vivo: statistical analysis of a large group of patients, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. (2006) 66:825–832

   • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik and M. Kaszuba, Differential scanning microcalorimetry study of thermal stability of nevirapine and azidothymidine mixture, J. Therm. Anal. Cal. (2006) 84:119 – 123

   • A. Michnik, K. Michalik, A. Kluczewska and Z. Drzazga Comparative DSC study of human and bovine serum albumin, J Therm Anal Cal (2006) 84:113 – 117

  • 2005:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, A. Kluczewska, K. Michalik, Differential scanning microcalorimetry study of the thermal denaturation of haemoglobin, Biophys. Chem. (2005) 118:93-101

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga Study of stability of bovine serum albumin at different pH, J Therm Anal Cal (2005) 80:399 – 406

  • 2004:

   • A. Michnik, A. Kłos, Z. Drzazga The influence of radio-frequency radiation on thermal stability of bovine serum albumin in aqueous solution, J Therm Anal Cal (2004) 77:269 – 277

   • A. Michnik, K. Michalik, Thermal stability of bovine serum albumin exposed to the action of uv radiation, Phys. Med., vol. XX, Supplement 1 (2004) 111 – 113

   • A. Michnik, K. Michalik, W. Marcoin, Influence of magnesium glutamate on stability of penicillin G aqueous solution, Int. J. Pharm. (2004) 273:149 – 158.

   • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Michnik, A. Sieroń, B. Wiśniowska, „Temperature effects of whole body cryotherapy determined by thermography” Thermology International (2004) 14:57-63

  • 2003:

   • A. Michnik, Thermal stability of bovine serum albumin DSC study, J Therm Anal Cal (2003) 71:509 – 519.

   • Z. Drzazga, A. Michnik, M. Zimnicka, Differential scanning calorimetry study of haemin thermal stability, J Therm Anal Cal (2003) 72:555–563.

  • 2002:

   • Z. Zawada, A. Michnik, Z. Drzazga, Liposomes with a double bilayer – a study on stability, Cell Mol Biol Lett (2002) 7:305-305.

  • 2001:

   • A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Z. Drzazga, An influence of static and alternating magnetic field on haemoglobin solutions, w: Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering, Part II (Eds.: R. Magjarević, S. Tonković, V. Bilas, I. Lacković), MEDICON 2001, 792-795.

   • A. Michnik, A. Misztal, „Ageing of aqueous haemoglobin solutions – UV VIS spectrophotometry study” Polish Journal of Medical Physics and Engineering (2001) 7:62-72.

   • Drzazga, A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Thermal stability of haemoglobin solutions under DC and AC magnetic field and UV and IR radiation, J Therm Anal Cal (2001) 65:575-582.

 • Wygłoszone referaty:

  • A. Michnik, Z. Drzazga, S. Poprzęcki, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, "DSC serum profiles of sportsmen" – referat wygłoszony na: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA 11, 9-13 September 2012, Zakopane, Poland

  • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, D. Waniczek, T. Kamiński, “The long-term effects induced by low doses of X-radiation in human serum – in vitro DSC study” – referat wygłoszony na:  1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC1), Craiova, Romania from the 7th to the 10th of September 2011

  • A. Michnik, "Jak pomiar ciepła ujawnia tajemnice struktury białek" – wykład w ramach V-ego Święta Liczby Pi, 14 – 15 marca 2011, Instytut Fizyki U. Śl. W Katowicach

  • A. Michnik,”Badania mikrokalorymetryczne w diagnostyce medycznej” - wykład na VI-tym Seminarium z Fizyki i Astronomii, podsumowującym wyniki VII-ego Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”, maj 2010, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

  • A. Michnik, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Barczyk, I. Santura, E. Sozańska, W. Pierzchała, „Thermodynamic properties of  serum of patients sick with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” – referat wygłoszony na VI Symposium on Medical Physics, IV International Symposium on Medical Physics, 15 – 18 czerwca 2009, Szczyrk

  • A. Michnik, Z. Drzazga, “Thermal denaturation of mixtures of human serum proteins – DSC study”, referat wygłoszony na konferencji CCTA 10 (10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis) w Zakopanem (30 sierpnia – 3 września 2009)

Członkostwo w organizacjach naukowych oraz pełnione funkcje: