Publikacje dr hab. prof. UŚ A. Michnik

 

dr hab. prof. UŚ Anna Michnik

 

 

Dorobek naukowy:

 

 • Książki i monografie:

  • A. Michnik, „Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
  • Z. Drzazga (ed.), A. Michnik (ed.), Proceedings of the IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics wydane w Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX Supplement 1, 2004, ISSN 1120-1797.

 • Publikacje i rozdziały w monografiach:

  • 2016:

   • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, M. Staś, E. Sadowska-Krępa, J. Gibińska, Z. Drzazga, Delayed effects of neutron radiation on human serum. In vitro DSC study, J Therm Anal Calorim, DOI 10.1007/s10973-016-5255-7, 2016.

   • Z. Drzazga, I. Schisler, A. Michnik, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, J. Gibińska, Effect of Endurance Training and Testosterone Treatment on the Fluorescence Spectra of Rat Serum, Acta Physica Polonica A 129(1), 2016, 15-19.

  • 2014:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, Calorimetric monitoring of the effect of endurance training and testosterone treatment on rat serum denaturation transition, J Therm Anal Calorim, 115, 2014, 2231–2237

  • 2013:

   • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, P. Leśniak, Z. Drzazga, Effects of low-dose ionizing radiation on alpha,beta-globulins solutions studied by DSC, J Therm Anal Calorim 111, 2013, 1845-1852

   • A. Michnik, Z. Drzazga, S. Poprzęcki, M. Czuba, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, DSC serum profiles of sportsmen, J Therm Anal Calorim 113, 2013, 365-370

  • 2011:

   • A. Michnik, Autor rozdziału: Blood plasma, serum and serum proteins microcalorimetric studies aimed at diagnosis support w książce: D. Lorinczy; Thermal Analysis in Medical Application; Wydawnictwo: Akademia Kiado, Budapest; ISBN: 978 963 05 8992 5; Strony: 171 - 190; Rok: 2011

   • Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, Fluorescence spectroscopy as tool for bone development monitoring in newborn rats, J. Fluoresc. 21 (2011) 851 – 857, DOI 10.1007/s10895-009-0584-6

  • 2010:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Barczyk, I. Santura, E. Sozańska, W. Pierzchała, „Differential scanning calorimetry study of blood serum in chronic obstructive pulmonary disease”, J Therm Anal Calorim (2010) 102:57-60, DOI 10.1007/s10973-009-0602-6

   • Z. Drzazga, K. Michalik, T. Halat, A. Michnik, H.I. Trzeciak, “Calorimetric and spectroscopic studies characterization of new born rat’ blood serum after maternal administration of cyclo-phosphamide” J Therm Anal Calorim (2010) 102:143-148, DOI 10.1007/s10973-010-0969-4

   • Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, „Fluorescence Spectroscopy as Tool for Bone Development Monitoring In Newborn Rats, J. Fluoresc. DOI 10.1007/s10895-009-0584-6

   • A. Michnik, Z. Drzazga, Thermal denaturation of mixtures of human serum proteins - DSC study”, J Therm Anal Calorim (2010) 101:513-518, DOI: 10.1007/s10973-010-0826-5

  • 2009:

   • T.M. Kapłon, A. Michnik, Z. Drzazga, K. Richter, M. Kochman, A. Ożyhar, „The rod-shaped conformation of Starmaker”, Biochim Biophys Acta (2009) 1794: 1616-1624
  • 2008:

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, Effect of UVC radiation on conformational restructuring of human serum albumin, J Photochem Photobiol B (2008) 90:170-178

   • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik, Calorimetric characterization of 2’, 3’-dideoxyinosine water solution: stability and interaction with human serum albumin, J Therm Anal Cal (2008) 93:521-526

   • J. Michnik, A. Michnik, B. Pietuch, „Credit Scoring Model Based on the Affinity Set”, Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2008), Barcelona, Spain, 12-16.06.2008

  • 2007:

   • K. Michalik, Z Drzazga, A Michnik, M Kaszuba, Thermal stability study of the protease inhibitors: nelfinavir mesylate and atazanavir sulfate, J Therm Anal Cal (2007) 88:2, 401-404

   • A. Michnik, Z. Drzazga, Effect of ethanol on the thermal stability of human serum albumin, J. Therm. Anal. Cal. (2007) 88:2, 449-454

   • A. Michnik, DSC study of the association of ethanol with human serum albumin, J. Therm. Anal. Cal. (2007) 87:91-96

  • 2006:

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, DSC study of human serum albumin ageing processes in aqueous and low concentration ethanol solutions, Polish J. of Environ. Stud. (2006) 15:81-83

   • Ł. Matulewicz, M. Sokół, A. Michnik, J. Wydmański, Long-term normal-appearing brain tissue monitoring after irradiation using proton magnetic resonance spectroscopy in vivo: statistical analysis of a large group of patients, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. (2006) 66:825–832

   • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik and M. Kaszuba, Differential scanning microcalorimetry study of thermal stability of nevirapine and azidothymidine mixture, J. Therm. Anal. Cal. (2006) 84:119 – 123

   • A. Michnik, K. Michalik, A. Kluczewska and Z. Drzazga Comparative DSC study of human and bovine serum albumin, J Therm Anal Cal (2006) 84:113 – 117

  • 2005:

   • A. Michnik, Z. Drzazga, A. Kluczewska, K. Michalik, Differential scanning microcalorimetry study of the thermal denaturation of haemoglobin, Biophys. Chem. (2005) 118:93-101

   • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga Study of stability of bovine serum albumin at different pH, J Therm Anal Cal (2005) 80:399 – 406

  • 2004:

   • A. Michnik, A. Kłos, Z. Drzazga The influence of radio-frequency radiation on thermal stability of bovine serum albumin in aqueous solution, J Therm Anal Cal (2004) 77:269 – 277

   • A. Michnik, K. Michalik, Thermal stability of bovine serum albumin exposed to the action of uv radiation, Phys. Med., vol. XX, Supplement 1 (2004) 111 – 113

   • A. Michnik, K. Michalik, W. Marcoin, Influence of magnesium glutamate on stability of penicillin G aqueous solution, Int. J. Pharm. (2004) 273:149 – 158.

   • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Michnik, A. Sieroń, B. Wiśniowska, „Temperature effects of whole body cryotherapy determined by thermography” Thermology International (2004) 14:57-63

  • 2003:

   • A. Michnik, Thermal stability of bovine serum albumin DSC study, J Therm Anal Cal (2003) 71:509 – 519.

   • Z. Drzazga, A. Michnik, M. Zimnicka, Differential scanning calorimetry study of haemin thermal stability, J Therm Anal Cal (2003) 72:555–563.

  • 2002:

   • Z. Zawada, A. Michnik, Z. Drzazga, Liposomes with a double bilayer – a study on stability, Cell Mol Biol Lett (2002) 7:305-305.

  • 2001:

   • A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Z. Drzazga, An influence of static and alternating magnetic field on haemoglobin solutions, w: Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering, Part II (Eds.: R. Magjarević, S. Tonković, V. Bilas, I. Lacković), MEDICON 2001, 792-795.

   • A. Michnik, A. Misztal, „Ageing of aqueous haemoglobin solutions – UV VIS spectrophotometry study” Polish Journal of Medical Physics and Engineering (2001) 7:62-72.

   • Drzazga, A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Thermal stability of haemoglobin solutions under DC and AC magnetic field and UV and IR radiation, J Therm Anal Cal (2001) 65:575-582.

 • Wygłoszone referaty:

  • A. Michnik, Z. Drzazga, S. Poprzęcki, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, "DSC serum profiles of sportsmen" – referat wygłoszony na: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA 11, 9-13 September 2012, Zakopane, Poland

  • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, D. Waniczek, T. Kamiński, “The long-term effects induced by low doses of X-radiation in human serum – in vitro DSC study” – referat wygłoszony na:  1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC1), Craiova, Romania from the 7th to the 10th of September 2011

  • A. Michnik, "Jak pomiar ciepła ujawnia tajemnice struktury białek" – wykład w ramach V-ego Święta Liczby Pi, 14 – 15 marca 2011, Instytut Fizyki U. Śl. W Katowicach

  • A. Michnik,”Badania mikrokalorymetryczne w diagnostyce medycznej” - wykład na VI-tym Seminarium z Fizyki i Astronomii, podsumowującym wyniki VII-ego Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”, maj 2010, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

  • A. Michnik, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Barczyk, I. Santura, E. Sozańska, W. Pierzchała, „Thermodynamic properties of  serum of patients sick with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” – referat wygłoszony na VI Symposium on Medical Physics, IV International Symposium on Medical Physics, 15 – 18 czerwca 2009, Szczyrk

  • A. Michnik, Z. Drzazga, “Thermal denaturation of mixtures of human serum proteins – DSC study”, referat wygłoszony na konferencji CCTA 10 (10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis) w Zakopanem (30 sierpnia – 3 września 2009)

Członkostwo w organizacjach naukowych oraz pełnione funkcje: