Publikacje prof. Drzazga

 

prof. zw. dr hab. ZOFIA DRZAZGA

 

 

Wykształcenie:

 • Rozprawa doktorska: "Otrzymywanie i własności magnetyczne związków międzymetalicznych HoT5" obroniona w 1980 r. w Uniwersytecie Śląskim,

 • Rozprawa habilitacyjna: "Anizotropia magnetokrystaliczna związków międzymetalicznych RT5-yBy (y=0,1)" obroniona w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Statutowych - Wrocław 1991 r.

 • Tytuł profesora nauk fizycznych –  kwiecień 2000 r.

 • Profesor zwyczajny – Uniwersytet Śląski 2009 r.

Dorobek naukowy:

 • Publikacje i rozdziały w monografiach:

 • 2018:

  • Anna Michnik, Zofia Drzazga, Izabela Schisler, Stanisław Poprzęcki, Miłosz Czuba, Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia Serum DSC study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, 1 – 9, DOI:10.1007/s10973-018-7067-4, 20 pkt.

  • Anna Michnika, Ewa Sadowska-Krępa, Joanna Cholewa, Izabela Schisler, Agnieszka Kiełboń, Zofia Drzazga, Differential scanning calorimetry study of early and advanced stages in Parkinson’s disease using human blood serum, Thermochimica Acta, Volume 662, 2018, 64–68, DOI 10.1016/j.tca.2018.02.014, 30 pkt.

  • Michał Kaszuba Jr, Natalia Kaszuba, Michał Kaszuba, Egle Milia, Teresa Kasprzyk, Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Stefan Baron, An Assessment of the Impact of Zidovudine on Rat Teeth Ontogenesis with Quantitative Laser Induced Fluorescence and an Histomorphological Analysis, Dentistry, Voume 8, Issue 3, 474, 2018, ISSN: 2161-1122, 1-7

  • Zofia Drzazga, Mariusz Binek, Ilona Pokora, Ewa Sadowska-Krępa, A preliminary study on infrared thermal imaging of cross-country skiers and swimmers subjected to endurance exercise, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, 1-10, DOI 10.1007/s10973-018-7311-y, 20 pkt.

  • I. Karpiel, Z. Drzazga, P. Mazgaj, M. Drzazga, A. Giec-Lorenz, Optimization of fMRI Analysis of Speech Areas in Pre- and Postoperative Diagnostics, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, Vol. 133, 3, 728-730, 15 pkt.

  • P. Mazgaj, Z. Drzazga, I. Karpiel, A. Giec-Lorenz, E. Krzystanek, Use of MRI to Measure Whole Brain Atrophy in MS Patients, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, Vol. 133, 3, 725-727, 15 pkt.

 • 2017:

  • A. Cholewka, K. Sieroń-Stołtny, J. Kajewska, A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Stanek, rozdział pt. Thermal Diagnostics In Chronic Venous Disease, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 34- 54, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch002

 • 2016:

  • I. Karpiel, Z. Drzazga, P. Mazgaj, P. Ulrych, A. Giec-Lorenz, Optimization analyses of Functional MR Imaging of Motor Areas in preoperative patients, in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Biomedical Engineering (eds. M. Gzik, M. Tkacz, Z. Paszeda, and M. Pietka), vol. 526, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-47154-9_26, Print ISBN 978-3-319-47153-2, 427478_1_En, Series ISSN 2194-5357), 2016, pp 219-227

  • K. Maciejewska, Z. Drzazga, A. Trojankowska, Visual Mismatch negativity as a non-attentional reaction to change in repetition pattern, in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Biomedical Engineering (eds. M. Gzik, M. Tkacz, Z. Paszeda, and M. Pietka), vol. 526, Springer International Publishing,  DOI 10.1007/978-3-319-47154-9_34, Print ISBN 978-3-319-47153-2, Online ISBN 978-3-319-47154-9, Series ISSN 2194-5357, 2016, pp 294-301

  • Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Banasiak, I. Karpiel, A. Giec-Lorenz, Visual Language Task in EEG Source Localization Analysis and functional MRI, 9th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), IEEE Xplore, 2016, 989-993, ISBN: 978-1-5090-0022-7

  • I. Karpiel, P. Mazgaj, Z. Drzazga, A. Giec-Lorenz, Wartość diagnostyczna badań fMRI dla pacjentów przed- i pooperacyjnych,  praca w opracowaniu „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 6 Tom II”, red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Kraków, Creativetime 2016, pp. 352-356,ISBN:978-83-63058-58-6

  • A. Cholewka, A. Stanek, M. Wójcik, K. Sieroń–Stołtny, Z. Drzazga, Does local cryotherapy improve thermal diagnosis similar to whole-body cryotherapy in spinal diseases? JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2016, 1-8, DOI 10.1007/s10973-016-5453-3

  • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, M. Staś, E. Sadowska-Krępa, J. Gibińska, Z. Drzazga, Delayed effects of neutron radiation on human serum. In vitro DSC study, J Therm Anal Calorim, DOI 10.1007/s10973-016-5255-7, 2016.

  • Z. Drzazga, I. Schisler, A. Michnik, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, J. Gibińska, Effect of Endurance Training and Testosterone Treatment on the Fluorescence Spectra of Rat Serum, Acta Physica Polonica A 129(1), 2016, 15-19.

 • 2015:

  • K. Maciejewska, Z. Drzazga and M. Kaszuba, The changes in bone organic and inorganic matrix in newborn rats after maternal application of antiretroviral agents: Indinavir and zidovudine, BioFactors 41(3), 2015, 198-208.

  • K. Maciejewska, I. Pajonk and Zofia Drzazga, Intersex differences in posterior eye chamber by spectral optical coherent tomography, IFMBE Proceedings 51, Springer International Publishing Switzerland, DOI: 10.1007/978-3-319-19387-8_33, 2015, 132-135.

  • A. Cholewka, T. Kasprzyk, A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, Z. Drzazga, May thermal imaging be useful in cyclist endurance tests?, J Therm Anal Calorim. DOI 10.1007/s10973-015-4662-5, 2015

  • A. Stanek, A. Cholewka, J. Gadula, Z. Drzazga, K. Sieron-Stoltny. A. Sieron, Can Whole-Body Cryotherapy with Subsequent Kinesiotherapy Procedures in Closed Type Cryogenic Chamber Improve BASDAI, BAASFI, Some Spine Mobility Parameters and Decrease Pain Intensity in Patients with Ankylosing Spondylitis? BioMed Research International 2015

  • W. Ciszek, Z. Drzazga, J. Paluch, K. Jasik, G. Bajor, A. Pałasz, J. Gibińska, Comparative Study on Human Cartilage in Laryngological Transplantation Surgery Purposes by Means Confocal Fluorescence Microscope – Primary Study, IFMBE Proceedings, 45, 2015, 172-175

  • Z. Drzazga, A. Cholewka, W. Ciszek, M.C. Czuba, S. Poprzęcki, Body Temperature Depression to Training Exercise in Normobaric Hypoxia – Primary Studies, IFMBE Proceedings, 45, 2015, 232-235

  • J. Filipek, M. Binkowski, K. Maciejewska, Z. Drzazga, Z. Wróbel, Investigation of microstructure of bone tissue in mandibles of newborn rats after maternal treatment with antiretroviral drugs, Biocybern Biomed Eng, 35, 2015, 54-63

  • W. Ciszek, Z. Drzazga, Preliminary study of x-ray exposed bones by means confocal fluorescence microscope, Focus on Microscopy Program and Abstract Book FOM2015

  • K. Taradaj, P. Gościniewicz, D. Romaniuk, E. Steuer, W. Romaniuk, Z. Drzazga, Ocena czułości siatkówki centralnej metodą mikroperymetrii u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta, Klinika Oczna, 2/2015

 • 2014:

  • K. Maciejewska, Z. Drzazga, M. Kaszuba, Role of trace elements (Zn, Sr, Fe) in bone development. Energy dispersive X-ray fluorescence study of rat bone and tooth tissue, BioFactors, DOI: 10.1002/biof.1163, 2014

  • A. Michnik, Z. Drzazga, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, Calorimetric monitoring of the effect of endurance training and testosterone treatment on rat serum denaturation transition, J Therm Anal Calorim, 115, 2014, 2231–2237

  • A. Cholewka, A. Stanek, A. Klimas, A. Sieroń, Z. Drzazga, Thermal imaging application in chronic venous disease, J Therm Anal Calorim, 115, 2014, 1609-1618

  • Z. Drzazga, E. Zipper, A. Cholewka, XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku/ Twenty years of Medical Physics in Silesia, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna, 20, 2014, 181-184

  • A. Cholewka, W. Ciszek, Z. Drzazga, Podstawy fizyczne obrazowania termowizyjnego (rozdział w Biomedyczne zastosowania termowizji H. Podbielska i A. Skrzek), OWPW, Wrocław 2014, 37-48

  • A. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, Wybrane zastosowania termowizji w medycynie fizykalnej i monitorowaniu skutków leczenia (rozdział w Biomedyczne zastosowania termowizji H. Podbielska i A. Skrzek), OWPW, Wrocław 2014, 73-85

  • A. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, Zastosowanie termowizji w diagnostyce schorzeń naczyń krwionośnych (rozdział w Biomedyczne zastosowania termowizji H. Podbielska i A. Skrzek), OWPW, Wrocław 2014, 101-109

  • A. Cholewka, W. Ciszek, B. Brzęk-Pilarska, Z. Drzazga, Termowizja w badaniach przesiewowych (rozdział w Biomedyczne zastosowania termowizji H. Podbielska i A. Skrzek), OWPW, Wrocław 2014, 111-123

  • 2013:

   • A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, P. Leśniak, Z. Drzazga, Effects of low-dose ionizing radiation on alpha,beta-globulins solutions studied by DSC, J Therm Anal Calorim 111, 2013, 1845-1852

   • A. Michnik, Z. Drzazga, S. Poprzęcki, M. Czuba, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, DSC serum profiles of sportsmen, J Therm Anal Calorim 113, 2013, 365-370

   • A. Cholewka, A. Stanek, T. Kasprzyk, P. Urbańczyk, L. Jagodziński, A. Sieroń, Z. Drzazga, Zastosowanie termowizji w badaniach wydolności sportowców - badania pilotażowe, PAK vol. 59 nr 9, 2013, 871-874

   • A. Klimas, Z. Drzazga, E. Kluczewska, M. Hartel, Regional ADC measurements during normal brain aging in the clinical range of b values: a DWI study, Clinical Imaging 37(4), 2013, 637–644

   • A. Cholewka, A. Stanek, A. Klimas, A. Sieroń, Z. Drzazga, Thermal Imaging Application In Chronic Venous Disease: Pilot Study, 2013

 • 2012:

  • A. Cholewka, W. Ciszek, Z. Drzazga „Kriokonserwacja” w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (red.) i H. Podbielska (red), OWPW 2012, 284 – 297

  • A. Cholewka, W. Ciszek, Z. Drzazga "Kriokomory stosowane w medycynie fizykalnej i ich porównanie’’ w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (red.) i H. Podbielska (red), OWPW 2012, 41 – 52

  • A. Cholewka, W. Ciszek, Z. Drzazga ‘’Znaczenie diagnostyczne analizy termograficznej schłodzenia całego ciała w krioterapii’’ w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (red.) i H. Podbielska (red), OWPW 2012

  • Cholewka, A. Stanek, S, Kwiatek, A. Sieroń, Z. Drzazga, Does the temperature gradient correlate with the photodynamic diagnosis parameter numerical colour value (NCV)?, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy,(2012) vol. 55, no. 1, p. 31

 • 2011:

  • I. Stanimirova, K. Michalik, Z. Drzazga, H. Trzeciak, P.D. Wentzell, B. Walczak, Interpretation of analysis of variance models using principal component analysis to assess the effect of a maternal anticancer treatment on the mineralization of rat bones, Anal Chim Acta, 2011; 689, 1.

  • A. Cholewka, G. Knefel, A. Stanek, M. Kawecki, M. Nowak, A. Sieroń,  Z. Drzazga: Thermal imaging and TC oximetry measurements of hyperbaric oxygen therapy (HBO) effects on trophic ulceration of the crura.  J Therm Anal Calorim DOI 10.1007/s10973-011-1934-6, 2011

  • Machura B., Nawrot I., Michalik K., Drzazga Z., Experimental and computational investigations of cadmium(II) complexes incorporating 2-benzoylpyridine, POLYHEDRON  Volume: 30   Issue: 13   Pages: 2294-2302   DOI: 10.1016/j.poly.2011.06.007   Published: AUG 23 2011

  • Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Michalik, M. Kaszuba, B. Nowińska; Does Maternal Treatment with Zidovudine Affect Changes in Mandibles of Newborns? Laser Induced Fluorescence Study, JOURNAL OF FLUORESCENCE  Volume: 21 Issue: 3   Pages: 883-886   DOI: 10.1007/s10895-009-0591-7 Published: MAY 2011

  • Stanek A., Cholewka A., Drzazga Z., Changes in values of BASDAI index and VAS score in patients with ankylosing spondylitis after whole-body cryotherapy, EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION  Volume: 41   Supplement: 1   Pages: 18-18 Published: APR 2011

  • B. Machura, A. Świtlicka, I. Nawrot, J. Mroziński, K. Michalik, Cu(II), Cd(II) and Ni(II) azide complexes incorporating bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane – Synthesis, spectroscopic ndiemization, X-ray studies and magnetic properties, Polyhedron (November 2011), 30 (17), pg. 2815-2823

  • Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga: Thermography study of skin response due to whole-body cryotherapy. Skin Research and Technology, 2011, doi: 10.1111/j.1600-0846.2011.00550.x, 1–8

  • A. Stanek, A. Cholewka, G. Cieślar, I. Rosmus-Kuczia, Z. Drzazga, A. Sieroń: Ocena działania przeciwbólowego krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2011; 1(4); Vol. 11, 49-55

  • A. Stanek, A. Cholewka, K. Wencel, G. Cieślar, J. Gaduła, J. Szczypior, K. Sieroń-Stołtny, Z. Drzazga, A. Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na proteinogram u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2011; 2(4); Vol. 11, 115-121

  • R. Mirek: Magnetic resonance spectroscopy of the brain in clinical routine. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 2011, vol.17 Suppl. 1 (Special issue Abstracts) PL ISSN 1425-4689

  • Cholewka, A. Stanek, S. Kwiatek, A. Sieroń, Z. Drzazga: Zastosowanie termografii w diagnostyce wybranych zmian nowotworowych skóry – badania wstępne. Application of thermovision to diagnosis of chosen skin cancer ndiem – preliminary ndiem. Pomiary Automatyka Kontrola nr 10, 2011r.

  • A. Stanek, T. Wielkoszyński, A. Cholewka, I. Rosmus-Kuczia, L. Skotnicka-Roszkowska, Z. Drzazga, A. Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry nieenzymatycznego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Acta Balneol, Tom LIII Nr4 (126), str.264-269

 • 2010:

  • A. Michnik, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Barczyk, I. Santura, E. Sozańska, W. Pierzchała, „Differential scanning calorimetry study of blood serum in chronic obstructive pulmonary disease”, J Therm Anal Calorim (2010) 102:57-60, DOI 10.1007/s10973-009-0602-6

  • Z. Drzazga, K. Michalik, T. Halat, A. Michnik, H.I. Trzeciak, “Calorimetric and spectroscopic studies characterization of new born rat’ blood serum after maternal administration of cyclo-phosphamide” J Therm Anal Calorim (2010) 102:143-148, DOI 10.1007/s10973-010-0969-4

  • Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, „Fluorescence Spectroscopy as Tool for Bone Development Monitoring In Newborn Rats, J. Fluoresc. DOI 10.1007/s10895-009-0584-6

  • A. Michnik, Z. Drzazga, Thermal denaturation of mixtures of human serum proteins - DSC study”, J Therm Anal Calorim (2010) 101:513-518, DOI: 10.1007/s10973-010-0826-5

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, G. Knefel, M. Kawecki, M. Nowak, Thermal Imaging In Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO), Inżynieria Biomedyczna, 2010

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Sieroń, A. Stanek, Thermovision diagnostics in chosen spine diseases treated by whole body cryotherapy, Journal of Thermal Analysis and Calorymetry

  • Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, M. Kaszuba, B. Nowińska, Optical and X-ray fluorescence spectroscopy studies of bone and teeth in newborn rats after maternal treatment with indinavir, Photochem Photobiol. 86(1), 2010, 87-95.

  • Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Michalik, M. Kaszuba and B. Nowińska, Does Maternal Treatment with Zidovudine Affect Changes in Mandibles of Newborns? Laser Induced Fluorescence Study, Journal of Fluorescence, DOI 10.1007/s10895-009-0591-7, 2010.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Sieroń, A. Stanek, G. Knefel, M. Kawecki, M. Nowak, Some Applications Of Thermal Imaging In Medicine, w: Some aspects of medical physics – in vivo and in vitro studies (eds. Z. Drzazga and K. Ślosarek), Monographs of Polish Journal of Environmental Studies, 2010.

  • K. Michalik, Z. Drzazga, K. Maciejewska, H.I. Trzeciak, M. Kaszuba, Monitoring of Postnatal Bone Mineraliziation in The Newborn Rats with the use of X-Ray Fluorescence Analysis, w: Polish Journal Of Environmental Studies, Vol. 1: Series of Monographs, 2010, 160-165.

  • A. Klimas, M. Ryn, B. Piotrowska, P. Palowska, M. Erb, U. Klose, Z. Drzazga, Studies of the human auditory pathways by functional MRI and Brainstem Auditory Evoked Potentials, w: Some Aspects Of Medical Physics - In Vivo And In Vitro Studies, Monographs of Polish Journal of Environmental Studies 1, 2010, 34-40.

 • 2009:

  • T.M. Kapłon, A. Michnik, Z. Drzazga, K. Richter, M. Kochman, A. Ożyhar, „The rod-shaped conformation of Starmaker”, Biochim Biophys Acta (2009) 1794: 1616-1624

  • A. Klimas, Z. Drzazga, E. Kluczewska, The usefulness of diffusion-weighted imaging in distinguishing between some brain pathologies, XLII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications Report No. 2031/AP, 2009, 25-26.

 • 2008:

  • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, Effect of UVC radiation on conformational restructuring of human serum albumin, J Photochem Photobiol B (2008) 90:170-178

  • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik, Calorimetric characterization of 2’, 3’-dideoxyinosine water solution: stability and interaction with human serum albumin, J Therm Anal Cal (2008) 93:521-526

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, G. Knefel, A. Ciba, M. Kawecki, M. Nowak, Thermal imaging In hyperbaric oxygen therapy (HBO) – preliminary report, SYMBIOSIS 2008, 10-12

  • A. Klimas, K. Gorczewski, U. Klose, Z. Drzazga, Preparation and validation of an easy-to-make organic DTI phantom, XLI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications Report No. 2016/AP, 2008, 25-26.

  • A. Winiarski, A. Winiarska, Z. Drzazga, XPS investigation of Y1-xDyxNi2B2C superconductors, Acta Physica Polonica 114/1, 2008, 243-246.

 • 2007:

  • K. Michalik, Z Drzazga, A Michnik, M Kaszuba, Thermal stability study of the protease inhibitors: nelfinavir mesylate and atazanavir sulfate, J Therm Anal Cal (2007) 88:2, 401-404

  • A. Michnik, Z. Drzazga, Effect of ethanol on the thermal stability of human serum albumin, J. Therm. Anal. Cal. (2007) 88:2, 449-454

  • B. Beck, B. Mazur, A. Salwiczek, B. Królak – Olejnik, A. Cholewka, Z. Drzazga, J. Arendt, W. Król, K. Ślusarczyk, Zmiany ilościowe populacji limfocytów CD3+ i CD45RA+ we krwi szczurów poddanych działaniu wolnozmiennego pola elektromagnetycznego, Medycyna Weterynaryjna, 2007

  • Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, H. Trzeciak and M. Kaszuba, Role of endogenous zinc in bones of newborn rats, BioFactors 30, 243-248, 2007.

  • D. Fischer, M.D. Mukrasch, M. von Bergen, A. Klos-Witkowska, J. Biernat, C. Griesinger, E. Mandelkow, M. Zweckstetter, Structural and Microtubule Binding Properties of Tau Mutants of Frontotemporal Dementias, Biochemistry, 46 (10), 2007, 2574 -2582.

  • Z. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, G. Liszka, Some aspects of fluorescence spectroscopy in vivo and in vitro w: Biomedical Engeneering: Aspects of Photodynamic Medicine I (Eds. H. Podbielska, G. Muller, W. Stręk, A. Sieroń) Vol2/2007 Chapter II 2.1, Indygo Zahir Media, Wrocław 2007.

 • 2006:
  • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, DSC study of human serum albumin ageing processes in aqueous and low concentration ethanol solutions, Polish J. of Environ. Stud. (2006) 15:81-83

  • K. Michalik, Z. Drzazga, A. Michnik and M. Kaszuba, Differential scanning microcalorimetry study of thermal stability of nevirapine and azidothymidine mixture, J. Therm. Anal. Cal. (2006) 84:119 – 123

  • A. Michnik, K. Michalik, A. Kluczewska and Z. Drzazga, Comparative DSC study of human and bovine serum albumin, J Therm Anal Cal (2006) 84:113 – 117

  • A. Kluczewska, K. Michalik, Z. Drzazga, M. Kaszuba "About the Interaction of Human Serum Albumin with Nevirapine and Azidothymidine" Polish Journal of Environmental Studies 15/4, 2006, 59-61.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Sieroń, Monitoring of whole body cryotherapy effects by thermal imaging – preliminary report, Physica Medica Vol. XXII N. 2, 57-62, 2006.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, K. Michalik, A. Sieroń, Whole Body Cryotherapy and Magnetotherapy Influence on Some Cardiac Parameters, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 19 - 21.

  • Z. Drzazga, Z. Dzierżewicz, M. Bartoszek, A. Cholewka, Magnetic properties of magnetotactic bacteria, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 50 - 52.

  • G. Liszka, Z. Drzazga, M. Kaszuba, A. Cholewka, Laser induced fluorescence of rat after maternal administration of anti-neoplastic drugs, IFMBE Proceedings EMBEC 2006, 1196-99

  • M. Kaszuba, G. Liszka, H. Trzeciak, Z. Drzazga, Comparative studies of a laser-induced fluorescence method and morphological analysis of rat teeth after treatment with anticancer drugs, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 151-153.

  • B. Szwed-Białożyt, E. Marszał, M. Stasica, Z. Drzazga, Exposure to intermittent light during EEG to support the diagnosis of seizure conditions in patients at children, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 31-34.

  • A. Kłos-Witkowska, Z. Drzazga, W. Borgieł, Changes in RF signal as a response of biological substances expose in the near field region, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 62-65.

  • T. Pitsch, E. Koczy-Baron, G. Liszka, Z. Drzazga, A. Sieroń, System Q. Light PRO UNIT w fitoterapii, Acta Bio Optima et Informatica Media 1 2006 (12), 19-22.

  • Z. Drzazga, G. Liszka, A. Kluczewska, Laser-induced fluorescence of rat bone tissue, Proceeding of the Symposium on Photonic Technologies for 7th Framework, 2006, 295-298.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, Comparison of some parameters of two-stepped cryogenic chamber and chamber with lingering cold, w: Biomedical Engineering series (Eds.: H. Podbielska, W. Stręk, G.J. Muller), Kriotechnika Medyczna Wyd. Indygo, Wrocław 2006, 103-110.

 • 2005:
  • A. Michnik, Z. Drzazga, A. Kluczewska, K. Michalik, Differential scanning microcalorimetry study of the thermal denaturation of haemoglobin, Biophys. Chem. (2005) 118:93-101

  • A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga Study of stability of bovine serum albumin at different pH, J Therm Anal Cal (2005) 80:399 – 406

  • B.Beck, H. Jędrzejowska-Szypułka, A. Cholewka, W. Król, Z. Drzazga, Efect of Extremely Low Frequency Magnetic Field on Immunoglobulin G Concentration in Serum, Polish Journal of Environmental Studies, 2005, 14, 439-441.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, Diagnostic value of thermal imaging due to whole body cryotherapy, IFMBE Proceedings of 3rd EMBEC 2005.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, W. Borgieł, M. Kurpas, Cold penetration of the fourth layer tissue model in the whole body cryotherapy conditions, IFMBE Proceedings of 3rd EMBEC, 2005.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze dwu-stopniowej oraz kriokomorze z zaleganiem zimna, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2005, 57-63.

  • G. Liszka, Z. Drzazga, M. Kaszuba, Laser-induced fluorescence of rat enamel after maternal administration of antiretroviral drugs - in vitro study, IFMBE Proc. 2005, 11(1) No 1899.

 • 2004:
  • M. Chlebda, A. Sieroń, M. Adamek, M. Kwaśny, Z. Drzazga, A. Kawczyk-Krupka, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce i terapii fotodynamicznej pacjentów ze zmianami nowotworowymi skóry, w: Diagnostyka i terapia Fotodynamiczna (Eds.: H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk), Wyd. med. Urban & Partner, Wroclaw 2004.

  • A. Michnik, A. Kłos, Z. Drzazga The influence of radio-frequency radiation on thermal stability of bovine serum albumin in aqueous solution, J Therm Anal Cal (2004) 77:269 – 277

  • A. Michnik, K. Michalik, W. Marcoin, Influence of magnesium glutamate on stability of penicillin G aqueous solution, Int. J. Pharm. (2004) 273:149 – 158

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Michnik, A. Sieroń, B. Wiśniowska, „Temperature effects of whole body cryotherapy determined by thermography” Thermology International (2004) 14:57-63

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Sieroń, B. Wiśniowska, Temperature effect of whole body cryotherapy determined by thermography, Thermology International, 2004 57-63.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, R. Bogucki, B. Wiśniowska, The thermal imaging of skin body surface due to whole body cryotherapy – preliminary report, Physica Medica Vol. XX Suppl. I, 2004, 70-72.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, A. Sieroń, B. Wiśniowska, Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej, VI Konferencja Krajowa TTP, 2004 Ustroń-Jaszowiec, Proceedings, 143 – 148.

  • K. Żwirska-Korczala, M. Adamczyk-Sowa, R. Polaniak, P. Sowa, E. Birkner, Z. Drzazga, T. Brzozowski, S. Konturek, Influence of extremely low frequency magnetic field on antioxidative melatonin properties in AT478 murine squamous cell carcinoma culture, Biological Trace Element Research vol. 102 no.1-3, 2004, 227-243.

  • Z. Drzazga, J. Habdas, D. Kaczorowski, A. Winiarska, Magnetic properties of some meso-tilyl- and meso-pirydyl-porphyrins and their metal derivatives, Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol. 272-276, 2004,1074-1076.

  • A. Sułkowska, Z. Drzazga, M. Maciążek, J. Równicka, B. Bojko, L. Sułkowski, Protoporhyrin with Serum Albuminum Interactions, Phys. Med. vol.XX, Suppl.1, 2004, 31-33.

  • B. Beck, E. Beck, R. Polaniak, A. Salwiczek, Z. Drzazga, An effect of extremely low frequency magnetic field of alkaline phosphatase activity, Phys. Med.2004 vol.XX, Suppl.1, 2004, 28-30.

  • W. Senczenko, Z. Kukuła, Z. Drzazga, A. Sieroń, M. Szyguła, M. Adamek, T. Biniszkiewicz, The measurement of the laser radiation distribution in a bladder model during photodynamic therapy - optimal conditions for PDT, Phys. Med. vol.XX Suppl.1, 2004, 58-60.

  • A. Kłos, Z. Drzazga, W. Borgieł, A study of RF fields penetrating biological substances - preliminary report, IFMBE Proc. Medicon 2004 - Ischia, vol. 6, 2004, 458-459.

 • 2003:
  • Z. Drzazga, E. Birkner, A. Bilska-Urban, A. Mostowy, M. Kubacka, A. Stanek, B. Wiśniowska, E. Romuk, B. Skrzep-Poloczek, A. Cholewka, M. Adamek, M. Puszer, Teoretyczne podstawy leczenia zimnem, w: Zastosowanie zimna w medycynie – kriochirurgia i krioterapia (Eds.: A. Sieroń, G. Cieślar, L. Jagodziński), α-medica Press, Bielsko-Biała 2003, 15-42.

  • Z. Drzazga, A. Michnik, M. Zimnicka, Differential scanning calorimetry study of haemin thermal stability, J Therm Anal Cal (2003) 72:555–563.

  • E. Beck, B. Beck, Z. Drzazga, Influence of extremely low frequency magnetic field on alkaline phosphatase and gammaglutamyl transpeptidase activity, Physica Medica VOL. XIX, N. 2 (2003): 105-110.

  • E. Beck, B. Beck, Z. Drzazga, Influence of extremely low frequency magnetic field on alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transpeptidase activity, Phys. Med. XIX, N. 2, 2003, 105-109.

  • Z. Drzazga, G. Fuchs, A. Handstein, K. Nenkov, K-H. Muller, The interplay of magnetic order and superconductivity in GdxY1- xNi2B2C, Physica C 383, 2003, 421-430.

 • 2002:
  • Z. Drzazga, A. Winiarskla, D. Kaczorowski, Magnetic anisotropy of Y1-xDyxNi2B2C Single Crystals, J. Mag. Mag. Mag. 242-245, 2002, 829-831.

  • Z. Zawada, A. Michnik, Z. Drzazga, Liposomes with a double bilayer – a study on stability, Cell Mol Biol Lett (2002) 7:305-305

  • Z. Drzazga, Medical Physics Education at the University of Silesia, w: Interdisciplinary Education at the Faculty of challenge of 21th century-Guidebook (Eds.: I. Maciejowska, G. Stochel), FALL, Kraków 2002, p.64-65.

  • A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Wiśniowska, A. Sieroń, The temperature changes of the skin surface during whole body cryotherapy, IFMBE Proceedings of 2nd EMBEC 2, 2002, 1330-31.

  • E. Beck, R. Polaniak, M. Wideł, B. Beck, Z. Drzazga, Influence of electromagnetic field on Murine Squamous Cell Carcinoma Cells in vitro, IFMBE Proceedings of the 12th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics - Reykjavik 2002, 142-143.

 • 2001:

  • A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Z. Drzazga, An influence of static and alternating magnetic field on haemoglobin solutions, w: Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering, Part II (Eds.: R. Magjarević, S. Tonković, V. Bilas, I. Lacković), MEDICON 2001, 792-795.

  • Drzazga, A. Michnik, M. Bartoszek, E. Beck, Thermal stability of haemoglobin solutions under DC and AC magnetic field and UV and IR radiation, J Therm Anal Cal (2001) 65:575-582.

  • M. Bartoszek, M. Balanda, D. Skrzypek, Z. Drzazga, Magnetic field effect on hemin. Physica B, 307, 217-223 (2001).

  • Z. Drzazga, D. Kaczorowski, A. Winiarska, A. Winiarski, Coexistence of Superconductivity and Magnetism in Y1-xDyxNi2B2C Single Crystals, J.All.Comp., 323-324, 562-566 (2001).

  • Pawlicki, A. Iwanicka, E. Wielgus, Z. Drzazga Effect of Static and Alternating Magnetic, Fields on Morphotic Elements of the Human Blood. Pol. J. Med. Phys. Eng., vol. 7, no.1., 19-24 (2001).

  • E. Beck, B. Beck, H. Duliban, Z. Drzazga An effect of static and ELF magnetic field on enzyme activity - in vitro study. Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering, Part II, Medicon 2001 -Pula, 765-768.

  • M. Bartoszek, M. Balanda, Z. Drzazga, The Magnetic Properties of Fibryn. Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering, Part II, Medicon 2001-Pula, 761-764.

 • Książki i monografie:

  • A. Sieroń (ed), A. Stanek (ed) przy współpracy red.: G. Cieślara, A. Cholewka, Z. Drzazga, Wykorzystanie ekstremalnie niskich temperatur w odnowie biologicznej, Wellness spa anti-aging, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.166-177 (4pkt)

  • A. Sieroń (ed), A. Stanek (ed) przy współpracy red.: G. Cieślara, A. Cholewka, Z. Drzazga, Zabiegi w podwyższonej temperaturze, Wellness spa anti-aging, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.177-189

  • A. Sieroń (ed), A. Stanek (ed) przy współpracy red.: G. Cieślara, A. Cholewka, Z. Drzazga, Solarium, Wellness spa anti-aging, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.243-249

  • A. Sieroń (ed), A. Stanek (ed) przy współpracy red.: G. Cieślara, A. Cholewka, Z. Drzazga, Zabiegi w podwyższonej temperaturze, Wellness spa anti-aging, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.177-189

  • A. Cholewka, W. Ciszek, B. Brzęk-Pilarska, Z. Drzazga, Termowizja w badaniach przesiewowych, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

  • A. Cholewka, W.Ciszek, Z. Drzazga, Podstawy fizyczne termografii, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

  • A. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, Termografia w medycynie fizykalnej, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

  • A. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, Zastosowanie termowizji w chorobach naczyń krwionośnych, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

  • Z. Drzazga (ed), K. Ślosarek (ed), Some aspects of medical physics – in vivo and in vitro studies, Monographs of Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 1, 2010.

  • A. Sieroń (ed), G. Cieślar (ed), A. Stanek(ed) , L. Jagnodziński, Z. Drzazga, ..., A. Cholewka, ..., Cryotherapy. Theoretical bases, biological effects, clinical applications, α-medica Press, Bielsko-Biała 2010

  • A. Sieroń (ed), G. Cieślar (ed), L. Jagodziński, Z. Drzazga, ..., A. Cholewka, ..., Krioterapia – leczenie zimnem, α-medica Press, Bielsko-Biała 2007.

  • Z. Drzazga (ed), A. Cholewka (ed), Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 4A, 2006.

  • Z. Drzazga (ed.), A. Michnik (ed.)Proceedings of the IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics wydane w Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX Supplement 1, 2004, ISSN 1120-1797.

  • E. Zalewska (ed.), A. Pruszyński (ed.), M. Bartoszek (ed.), E. Beck (ed.), Z. Drzazga (ed.), Papers of III Symposium on Medical Physics - Part Two Pol. J. Med. Phys. Eng, Vol. 7, No. 1, Ignis Publishing, Warsaw, 2001.

 Wyjazdy i staże naukowe:

 • Department of Neuroradiology, Eberhard Karls Universitat Tubingen (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014) - wyjazdy w ramach programu ERASMUS

 • Institut für Festkörper und Werstofforschung, Dresden (1996 r.)

 • Uniwersität zu Köln, Physik Institut (1988, 1992 r.)

 • Instyt Fizyki Molekularnej PAN, Poznań (1976-1977)

 

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • American Society of Photobiology (od 2010 do 2014)

 • American Association of Physicist in Medicine (APM) (1999-2001) - Członek korespondencyjny

 • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki PAN, Komisja Biologicznych Skutków Promieniowania Niejonizującego (2007 - 2010)

 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) (od 1996):

  • Prezes PTFM - oddział Śląski (2005 - 2008)
  • V-ce prezes PTFM (od 2008)
  • Przewodniczący/członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (od 2008)
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) (od 1980, sekretarz Sądu Koleżeńskiego 2018r. -)

 • Rada Naukowa Centrum Inżynierii Biomedycznej (od 2000)

 • Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej 2012 – nadal

 • Komisja ds. specjalizacji fizyki medycznej

 • Członkostwo NSZZ "Solidarność" (od 1980 r.)

 • Praca w Komisji Rewizyjnej NZZS (1994-1998)

 • Udział w Komisjach d/s przewodów doktorskich Instytutu Fizyki UŚ, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

 • Członek Komitetu  Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki PAN, Komisja Biologicznych Skutków   Promieniowania Niejonizującego 2007-2011

 • Członek Komitetu ds. Specjalizacji z Fizyki Medycznej 2007-nadal

 • Członek Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej (2000- nadal)

 • Towarzystwo Krioterapii

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  od maja 2015r -nadal

 • Członek Rady Naukowej  Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIB) przy Politechnice Śląskiej Gliwicach (2000- nadal)

 • Ekspert w PCBiC ( Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie)

Inne osiągnięcia naukowe:

 • Liczba publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – około 170, 2 monografie,  redaktor  lub współredaktor  6 książek oraz autor/współautor  ponad 15 rozdziałów w książkach,

 • Nagroda MNISW II stopnia za działalność naukowa (1989)

 • Citation index – 1113;  h-index – 17 (scholar citations)

 • Kierownik 6 projektów naukowo-badawczych:

  • nr 2P05D08530 - realizacja 2006-2009,

  • nr 3T11E04427- realizacja 2004-2005,

  • nr 2P03B05318 realizacja 2000-2001,

  • nr 2P03B09319, realizacja 2000-2001,

  • nr 2P30224403 realizacja 1994-1996

  • Hungarian-Polish Intergovernment  S&T Cooperation Programme for 2010–2011

 • główny wykonawca w grancie MNiSW nr 0050/RS4/2016/54 w ramach  współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach (2017-2019)

 • Czynny udział w przygotowaniu i realizacji grantów finansowanych przez Unię Europejską: „Kapitał Ludzki - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” oraz  „Infrastuktura i Środowisko - Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”

 • Recenzowanie projektów i realizacji grantów: MNiSW, NCiBR, Swiss-polish, DoktoRIS

 • ewaluator prac doktorskich w ramach międzynarodowego programu Progres 3 w latach 2016-2018, w tym: 4 zagraniczne (Cairo i Giza University), 4 – Uniwersytet Jagielloński, 5 - Politechnika Wrocławska, 5 - SLAM/Śląski Uniwersytet Medyczny, 3 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 3 - Centrum Onkologii w Gliwicach, 3 - Uniwersytet Śląski, 1- Politechnika Warszawska, 1- Instytut Niskich temperatur i Silnych Pól Magnetycznych, 1- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 

Osiągnięcia Organizacyjne: 

 • Czynny udział w organizowaniu studiów fizyki medycznej:

  • 1993/94 – uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Fizyka

  • 1996/97 – uruchomienie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Fizyka

  • 2007/08 - przygotowanie autorskiego projektu kierunku Fizyka Medyczna na Uniwersytecie Śląskim, który uzyskał akceptację Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 23.07.2008r.

  • 2007/08 - udział w projekcie Interdyscyplinarnego Centrum Edukacyjnego w Chorzowie

  • 2007/08 - udział w projekcie programu operacyjnego: Kapitał Ludzki 4.1

 • Pełnomopcnik ds.  fizyki medycznej (od 1996 r.)

 • Przewodnicząca Rady Programowej Fizyki Medycznej złożonej z przedstawicieli UŚ, ŚUM i Centrum Onkologii (od 1997)

 • Czynny  udział w organizowaniu studiów fizyki medycznej, początkowo jako specjalności na kierunku Fizyka (1993/94) a następnie przygotowanie kierunku autorskiego Fizyka Medyczna zarówno I-szego jak i  II-giego stopnia kształcenia, który uzyskał akceptacje Ministra Szkolnictwa Wyższego w 2008 r. oraz modyfikacja siatek zajęć w 2015 r.

 • Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej (1996 – 2018)

 • Przewodnicząca Rady Programowej ds. Fizyki Medycznej (1998-)

 • Udział w działalności PTFM - prezes oddziału Śląskiego w latach , Towarzystwa Kriogenicznego - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (2016-), PTF – sekretarz Sądu Koleżeńskiego (2018-)

 • Wielokrotny (7 razy) organizator (chairperson) International Sympsium on Medical Physics i członek komitetów naukowych kilkunastu konferencji krajowych i zagranicznych, wykłady na zaproszenie, członek komitetu programowego (fizyka medyczna i fizyka biologiczna) na Zjeździe Fizyków Polskich w 2017 r. we Wrocławiu

Opieka nad młodszą kadrą:

 • Promotor 8 obronionych prac doktorskich:

  • dr Karina Maciejewska - 2013 "Wpływ leków antyretrowirusowych (indinawir i zidowudyna) na rozwój kości noworodków szczurzych."

  • dr Katarzyna Michalik - 2007 "Charakterystyki termiczne wybranych leków antyrtetrowirusowych i penicylin"

  • dr Aleksandra Kłos-Witkowska - 2007 "Wpływ pola elektromagnetycznego (0.1-250 MHz) i pH na wybrane metabolity mózgowe i proteiny"

  • dr Armand Cholewka - 2005 "Oddziaływanie niskich temperatur na organizm - badania in-vivo i in-vitro"

  • dr Ewa Beck - 2001 "Oddziaływanie pól elektromagnetycznych z substancjami biologicznymi"

  • dr Mariola Bartoszek - 2001 "Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane substancje biologiczne"

  • dr Anna Winiarska - 1998 "Otrzymywanie i właściwości związków międzymetalicznych RxTyMz, gdzie R-ziemia rzadka, T- metal 3d, M - B, C, Al, Si."

 • Opiekun  6 doktorantów, w tym 4 osoby z otwartym przewodem doktorskim

Zainteresowania naukowe w zakresie fizyki ciała stałego (a) i fizyki medycznej (b):

 • Synteza i własności magnetyczne spineli półprzewodnikowych oraz związków międzymetalicznych ziemi rzadkiej i metalu 3d (potencjalnych materiałów na magnesy trwałe).
 • Współistnienie magnetyzmu i nadprzewodnictwa w wysoko- temperaturowych nadprzewodnikach.
 • Własności magnetyczne wybranych substancji biologicznych i oddziaływanie pól elektromagnetycznych z układami biologicznymi.
 • Mikrospektroskopia fluorescencyjna, spektroskopia dichroizmu kołowego (CD) oraz mikrokalorymetria w badaniach próbek biologicznych.
 • Obrazowanie termiczne  in vivo.
 • Porównawcze badania obrazowania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego: fMRI, resting state fMRI oraz metodą lokalizacji generatorów źródłowych sLORETA.
 • Badania atrofii mózgowia z uwzględnieniem istoty szarej w stwardnieniu rozsianym (współpraca z ŚUM i Centrum Diagnostycznym Helimed w Katowicach).