Publikacje dr K. Maciejewska

 

dr Karina Maciejewska

 

Dorobek naukowy:

 

 • Publikacje i rozdziały w monografiach:

2016:

 • K. Maciejewska, Z. Drzazga, and A. Trojankowska, Visual Mismatch Negativity as a Non-attentional Reaction to Change, in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Biomedical Engineering (eds. M. Gzik, M. Tkacz, Z. Paszeda, and M. Pietka), vol. 526, Springer International Publishing, p. 294-301.

2015:

 • K. Maciejewska, Z. Drzazga and M. Kaszuba, The changes in bone organic and inorganic matrix in newborn rats after maternal application of antiretroviral agents: Indinavir and zidovudine, BioFactors 41(3), 2015, 198-208.

 • K. Maciejewska, I. Pajonk and Zofia Drzazga, Intersex differences in posterior eye chamber by spectral optical coherent tomography, IFMBE Proceedings 51, Springer International Publishing Switzerland, DOI: 10.1007/978-3-319-19387-8_33, 2015, 132-135.

 • J. Filipek, M. Binkowski, K. Maciejewska, Z. Drzazga, Z. Wróbel, Investigation of microstructure of bone tissue in mandibles of newborn rats after maternal treatment with antiretroviral drugs, Biocybern Biomed Eng, 35, 2015, 54-63

2014:

 • K. Maciejewska, Z. Drzazga, M. Kaszuba, Role of trace elements (Zn, Sr, Fe) in bone development. Energy dispersive X-ray fluorescence study of rat bone and tooth tissue, BioFactors, DOI: 10.1002/biof.1163, 2014

2010:

 • K. Michalik, Z. Drzazga, K. Maciejewska, H.I. Trzeciak, M. Kaszuba, Monitoring of Postnatal Bone Mineraliziation in The Newborn Rats with the use of X-Ray Fluorescence Analysis, w: Polish Journal Of Environmental Studies, Vol. 1: Series of Monographs, 2010, 160-165.

 • Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, M. Kaszuba, B. Nowińska, Optical and X-ray fluorescence spectroscopy studies of bone and teeth in newborn rats after maternal treatment with indinavir, Photochem Photobiol. 86(1), 2010, 87-95.

 • Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Michalik, M. Kaszuba and B. Nowińska, Does Maternal Treatment with Zidovudine Affect Changes in Mandibles of Newborns? Laser Induced Fluorescence Study, Journal of Fluorescence, DOI 10.1007/s10895-009-0591-7, 2010.

2007:

 • Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, H. Trzeciak and M. Kaszuba, Role of endogenous zinc in bones of newborn rats, BioFactors 30, 243-248, 2007.

 • Wystąpienia konferencyjne:

  • 2016:

   • Visual Mismatch Negativity as a Non-attentional Reaction to Change in Repetition Pattern, V Konferencja Naukowa Innovations in Biomedical Engineering, 13-15 października 2016, Zabrze - prezentacja ustna

   • Brain source localization with the use of LORETA, sLORETA and swLORETA methods, The British Association for Cognitive Neuroscience (BACN) Conference, Budapeszt, Węgry, 12-14 września 2016 - plakat

  • 2013:
   • Does an angry salesman scare students of University of Silesia? ERP studies, Neurotechnix 2013 International Congress of Neurotechnology, Electronics and Informatics, Vilamoura, Portugal, 18-20 September, 2013r. – prezentacja ustna

   • Does an angry salesman scare students of University of Silesia? ERP studies, Neurotechnix 2013 International Congress of Neurotechnology, Electronics and Informatics, Vilamoura, Portugal, 18-20 September, 2013r. – prezentacja ustna

   • 2011:

    • Does Antiretroviral Therapy Of Pregnant Females Influence Optical Density Of Bones Of Their Offspring?, International Conference on Medical Physics and Engineering for Health and Wellness of Society, Poznań, 21-24 września 2011r. – prezentacja ustna.

   • 2010:

    • Changes in newborn rat’s components after maternal treatment with zidovudine – X-ray fluorescence analysis, European Conference on X-ray Spectrometry, Figueira da Foz, Portugalia, 20-25 czerwca 2010r. – prezentacja ustna.

   • 2009:

    • Influence of maternal zidovudine treatment on concentration of elements in flat bones of newborn rats, VI Symposium On Medical Physics, IV International Symposium on Medical Physics, Szczyrk, 15-18 czerwca 2009r. – poster.

    • Wpływ leku antyretrowirusowego indinawir na ontogenezę kości - zmiany w składzie pierwiastkowym, VII Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, Kraków, 8 maja 2009r. – prezentacja ustna.

    • Zmiany zawartości endogennego wapnia i żelaza w kościach płaskich noworodków szczurzych, których matkom podawano zidowudynę, Konferencja BioMedTech DOKTOR, Zabrze, 13 marca 2009r. – prezentacja ustna.

   • 2008:

    • Changes of Ca and Zn content in the bones of newborn rats after maternal administration of Indinavir, European Conference "Medical Physics and Engineering 110 Years After the Discovery of Polonium and Radium", Kraków, 17-21 września 2008r. – prezentacja ustna.

   • 2007:

    • Role of endogenous calcium and zinc in the bones of newborn rats, International Conference on Cellular & Molecular Bioengineering, Singapore, 2007r. – poster.

 • Kursy i szkolenia:

  • Warsztaty dozymetryczne organizowane przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we współpracy z firmą IBA Dosimetry oraz Varian Medical Systems Poland, 27 listopada 2016, Wrocław

  • IX Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM, 25-26 listopada 2016, Wrocław

  • Jesienna Szkoła Fizyki Medycznej PTFM, 16-18 września 2016, ŚMCEBI, Chorzów

  • Warsztaty naukowe dla użytkowników “User workshop eegosports/asalab and asa”, Berlin, 27-28 marca 2014 r.

  • Szkolenie „Zarządzanie własnością intelektualną”, Katowice, 5 lipca 2012 r.

  • Warsztaty Akademii Aktywności Społecznej „Przygotowanie i realizacja projektów” organizowane przez Biuro Wsparcia Studenta i Śląską Kawiarnię Naukową, Katowice, 2 czerwca 2012 r.

  • Seminarium „Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych”, Warszawa, 21 października 2010 r.

  • Seminarium „Medycyna i analiza danych”, Warszawa, 20 października 2010 r.

  • Seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA - przegląd”, Warszawa, 19 października 2010 r.

  • Workshop and tutorial „Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy”, Szczyrk, 15 czerwca 2009 r.

  • Warsztaty doskonalenia kompetencji dydaktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych „Dobrze uczę”, Katowice, czerwiec 2009 r.

  • Warsztaty Spektralnej Tomografii Optycznej SOCT, Poznań, 7 lutego 2009 r.

  • Warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji interpersonalnej, Katowice, 13 czerwca 2007 r.

 • Wyróżnienia:

  • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Oddział Śląski za najlepszą pracę magisterską “Zawartość Ca, Fe i Zn w kościach płaskich zdrowych noworodków szczurzych oraz noworodków, których matkom podawano leki antyretrowirusowe (indinawir i zidowudyny)”

 • Członkostwo i pełnione funkcje:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski

  • Przewodnicząca sesji wykładowej podczas międzynarodowej konferencji "Neurotechnix 2013 International Congress of Neurotechnology, Electronics and Informatics" odbywającej się w Vilamoura (Portugalia) 18-20 września 2013r.

  • Opiekun praktyk studentów fizyki medycznej

  • Opiekun studentów IV roku fizyki medycznej

  • Współorganizacja VI Symposium On Medical Physics, IV International Symposium on Medical Physics odbywającego się w dniach 15-18 czerwca 2009 r. w Szczyrku