Aktualności

Poniżej znajdują się aktualności dotyczące zatrudniania i zadań fizyków medycznych w placówkach medycznych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  • Polskie prawo (Dz.U. 2008 nr 59, poz. 365 i 366, § 10) ustala wymogi zatrudniania fizyków medycznych w tych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie wykonywane są świadczenia zdrowotne z wykorzystaniem rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych, a także tam, gdzie w chorobach onkologicznych prowadzona jest radioterapia, brachyterapia, czy terapia z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2006 nr 75, poz. 528, § 11 – 14).

  • Fizycy medyczni sprawują nadzór (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265, § 9. 13.), a często są jedynymi osobami uprawnionymi do wykonywania testów akceptacyjnych, eksploatacyjnych w tym specjalistycznych w radioterapii (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265, zał. 6.III).

  • Do głównych zadań Fizyka Medycznego należy kontrola fizycznych parametrów aparatów terapeutycznych i symulatorów stosowanych w radioterapii (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265, § 30. 2.). „Fizycy medyczni wykonujący dozymetrię promieniowania jonizującego, obliczenia określające aplikowaną dawkę oraz kontrolę jakości są odpowiedzialni za bezpieczeństwo leczenia wynikające z zakresu wykonywanych zadań” (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265, § 35. 2.).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265, § 56. 9.) nakłada na lekarzy wykonujących w zabiegach okulistycznych procedury z zakresu radioterapii obowiązek współpracy z fizykiem medycznym w zakresie dozymetrii.