Dorobek naukowy

 

 

Dorobek naukowy dydaktyczny i organizacyjny

 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

Agata Stanek, Armand Cholewka, Tomasz Wielkoszyński, Ewa Romuk, Aleksander Sieroń, Whole-Body Cryotherapy Decreases the Levels of Inflammatory,Oxidative Stress, and Atherosclerosis Plaque Markers in Male Patients with Active-Phase Ankylosing Spondylitis in the Absence of Classical Cardiovascular Risk Factors, Mediators of Inflammation, Volume 2018, Article ID 8592532, 1-11, 30 pkt.

Tomasz Wielkoszyński, Jolanta Zalejska-Fiolka, Joanna K. Strzelczyk, Aleksander J. Owczarek, Armand Cholewka, Marcin Furmański and Agata Stanek, Oxysterols Increase Inflammation, Lipid Marker Levels and Reflect Accelerated Endothelial Dysfunction in Experimental Animals, 2018, Hindawi Mediators of Inflammation, Volume 2018, Article ID 2784701, 1-9, DOI 10.1155/2018/2784701, 30 pkt.

T. Kasprzyk, K. Bałamut, M. Kaszuba, N. Kaszuba, A. Stanek, K. Sieroń, E. Kopczyńska, A. Cholewka, T. Morawiec, Zastosowanie obrazowania termicznego w stomatologii- praca pilotażowa, The applications of Thermal imaging in densistry- pilot study, Inżynier i Fizyk medyczny, vol 7, numer 2, 2018, 130-132, 4 pkt.

Michał Kaszuba Jr, Natalia Kaszuba, Michał Kaszuba, Egle Milia, Teresa Kasprzyk, Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Stefan Baron, An Assessment of the Impact of Zidovudine on Rat Teeth Ontogenesis with Quantitative Laser Induced Fluorescence and an Histomorphological Analysis, Dentistry, Voume 8, Issue 3, 474, 2018, ISSN: 2161-1122, 1-7

Agata Stanek, Armand Cholewka, Tomasz Wielkoszyński, Ewa Romuk, Aleksander Sieroń, Decreased Oxidative Stress in Male Patients with Active Phase Ankylosing Spondylitis Who Underwent Whole-Body Cryotherapy in Closed Cryochamber, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Hindawi, Volume 2018, DOI 10.1155/2018/7365490, 1-9, 30 pkt.

A. Cholewka, K. Sieroń-Stołtny, J. Kajewska, A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Stanek, rozdział pt. Thermal Diagnostics In Chronic Venous Disease, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 34- 54, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch002

    A. Cholewka, A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, J. Kajewska, rozdział pt. Whole - Body Cryotherapy as a Tool to Improving of Infrared Thermography Diagnostics, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 93- 118, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch005

    T. Kasprzyk, A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, A. Cholewka, rozdział pt. Thermal imaging in evaluation of the physical fitness level, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 141-164, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch007

A. Cholewka, J. Kajewska, M. Kawecki, K. Sieroń-Stołtny, A. Stanek, How to use thermal imaging in venous insufficiency?, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, pp 1-10,  DOI 10.1007/s10973-017-6141-7

A. Cholewka, A. Stanek, S. Kwiatek, A. Cholewka, G. Cieślar, D. Straszak, J. Gibińska, K. Sieroń-Stołtny, Proposal of Thermal Imaging Application In Photodynamic Therapy–preliminary report, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Vol 14, 2016, 34–39

    A. Cholewka, A. Stanek, M. Wójcik, K. Sieroń–Stołtny, Z. Drzazga, Does local cryotherapy improve thermal diagnosis similar to whole-body cryotherapy in spinal diseases? JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2016, 1-8, DOI 10.1007/s10973-016-5453-3

    A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, E. Romuk, A. Cholewka, T. Wielkoszyński, G. Cieślar, S. Kwiatek, A. Sieroń, A. Kawczyk-Krupka, Whole-Body Cryostimulation as an Effective Method of Reducing Oxidative Stress in Healthy Men, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2016, 25(6), 1281–1291, DOI: 10.17219/acem/65980

K. Gebala-Prajsnar, A. Stanek, J. Pasek, G. Prajsnar, A. Berszakiewicz, A. Sieron, A. Cholewka, Selected physical medicine interventions in the treatment of diabetic foot syndrome, Acta Angiologica, 2016; 21, 4: 140–145

    K. Sieroń, A. Kawczyk-Krupka, G. Cieślar, A. Sieroń, R. Wojnicz, A. Cholewka, A. Stanek, Wpływ pól elektromagnetycznych o częstotliwości sieciowej i radiowej na strukturę jądra szczura. “Impact of electromagnetic fields with industrial and radio frequency on structure of rat testis”, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 3, 2016, 105-112

1.    Armand Cholewka, Teresa Kasprzyk, Agata Stanek, Karolina Sieroń-Stołtny, Zofia Drzazga
May thermal imaging be useful in cyclist endurance tests? J Therm Anal Calorim DOI 10.1007/s10973-015-4662-5, 2015

2.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Agata Stanek, Thermovision diagnostics in chosen spine diseases treated by whole body cryotherapy, Journal of Thermal Analysis and Calorymetry, 2010, Vol 102, 113-119

3.    Armand Cholewka, Grzegorz Knefel, Agata Stanek, Marek Kawecki, Mariusz Nowak, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga: Thermal imaging and TC oximetry measurements of hyperbaric oxygen therapy (HBO) effects on trophic ulceration of the crura. J J Therm Anal Calorim 2012; 108(1), 25-31.

4.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Aleksander. Sieroń, Zofia Drzazga: Does the temperature gradient correlate with the photodynamic diagnosis parameter numerical colour value (NCV)?, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 02/2013; 10(1):33-38

5. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Monitoring of whole body cryotherapy effects by thermal imaging – preliminary report, Physica Medica Vol. XXII N. 2, 57-62, 2006

6. Armand Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Thermography study of skin response due to whole-body cryotherapy, Skin Research and Technology, Vol 18, 180-187, 2012

7. Armand. Cholewka, Agata Stanek, Aleksandra Klimas, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Thermal imaging application in chronic venous disease: pilot study, J Therm Anal Calorim. DOI 10.1007/s10973-013-3356-0 2013

8. Brygida Beck, Armand Cholewka, B. Królak-Olejnik, A. Mertas, E. Szliszka „An effect of Extremely Low Frequency Magnetic Field on TNF-alpha Concentration in Serum” Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 16 – 18

9. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Katarzyna Michalik, Aleksander Sieroń „Whole Body Cryotherapy and Magnetotherapy Influence on Some Cardiac Parameters”, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 19 – 21

10. Zofia Drzazga, Z. Dzierżewicz, Mariola Bartoszek, Armand Cholewka, Magnetic properties of magnetotactic bacteria, Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006, 50 - 52

11.  Brygida Beck, H. Jędrzejowska-Szypułka, Armand Cholewka, Wojciech Król, Zofia Drzazga, Efect of Extremely Low Frequency Magnetic Field on Immunoglobulin G Concentration in Serum, Polish Journal of Environmental Studies, 2005, 14, 439-441

12. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bronisław Kajewski, Ryszard Bogucki, Bernadetta Wiśniowska, The thermal imaging of skin body surface due to whole body cryotherapy – preliminary report, Physica Medica Vol. XX Suppl. I, 2004, 70-72


Monografie i rozdziały w monografiach

 

13. Agata Stanek, Armand Cholewka, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga „Wykorzystanie ekstremalnie niskich temperatur w odnowie biologicznej”, w Wellness spa anti-aging, pod redakcją A. Sieroń, A. Stanek przy współpracy red.: G. Cieślara, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.166-177

14. Agata Stanek, Armand Cholewka, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Zabiegi w podwyższonej temperaturze, w Wellness spa anti-aging, pod redakcją A. Sieroń, A. Stanek przy współpracy red.: G. Cieślara, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.177-189

15. Armand Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, „Solarium”, w Wellness spa anti-aging, pod redakcją A. Sieroń, A. Stanek przy współpracy red.: G. Cieślara, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 s.243-249

16. Armand Cholewka, Wojciech Ciszek, Beata Brzęk-Pilarska, Zofia Drzazga, Termowizja w badaniach przesiewowych, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

17. Armand Cholewka, Historia termografii i pomiaru temperatury, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

18. Armand Cholewka, Wojciech Ciszek, Zofia Drzazga, Podstawy fizyczne termografii, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

19. Armand. Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Termografia w medycynie fizykalnej, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

20. Armand. Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Zastosowanie termowizji w chorobach naczyń krwionośnych, Biomedyczne zastosowania termowizji pod redakcją H. Podbielska i A. Skrzek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013 - w druku

21. Aleksander Sieroń (ed), Grzegorz. Cieślar (ed), Agata Stanek(ed) , Leszek Jagnodziński, Zofia Drzazga, ..., Armand Cholewka, ..., Cryotherapy. Theoretical bases, biological effects, clinical applications, ?-medica Press, Bielsko-Biała 2010.

22. Armand Cholewka, Grzegorz Liszka, Tomasz Walentek, „Medycyna hiperbaryczna – podstawy fizyczne” w Aleksander Sieroń (red), Grzegorz. Cieślar (red), Zarys medycyny hiperbarycznej, ?-medica Press wydanie II, Bielsko-Biała 2007

23. Aleksander. Sieroń (ed), Grzegorz Cieślar (ed), Leszek Jagodziński, Zofia Drzazga, ..., Armand Cholewka, ..., Krioterapia – leczenie zimnem, ?-medica Press, Bielsko-Biała 2007.

24. Armand Cholewka, Grzegorz Liszka, Tomasz Walentek, „Medycyna hiperbaryczna – podstawy fizyczne” w Aleksander Sieroń (red), Grzegorz. Cieślar (red), Zarys medycyny hiperbarycznej, ?-medica Press wydanie I, Bielsko-Biała 2006.

25. Zofia Drzazga (Red.), Armand Cholewka (Red.), Pol J of Environ Stud Vol. 15, No. 4A, 2006.

26. Armand Cholewka (Red.), Grzegorz Liszka (Red.), Katarzyna Michalik (Red.), Anna Michnik (Red.), Abstracts of IV Symposium on Medical Physics, 2003.

27. Armand Cholewka, Wojciech Ciszek, Zofia Drzazga „Kriokonserwacja” w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (Red.) i H. Podbielska (Red.), OWPW 2012, 284 – 297

28. Armand Cholewka, Wojciech Ciszek, Zofia Drzazga "Kriokomory stosowane w medycynie fizykalnej i ich porównanie’’ w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (Red.) i H. Podbielska (Red.), OWPW 2012, 41 – 52

29. Armand Cholewka ‘’Znaczenie diagnostyczne analizy termograficznej schłodzenia całego ciała w krioterapii’’ w: Zastosowanie niskich temperatur w medycynie, A. Skrzek (Red.) i H. Podbielska (Red.), OWPW 2012

30. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Agata Stanek, Grzegorz Knefel, Marek Kawecki, Mariusz Nowak, Some Applications Of Thermal Imaging In Medicine, w: Some aspects of medical physics – in vivo and in vitro studies (Red. Z. Drzazga and K. Ślosarek), Monographs of Polish Journal of Environmental Studies, 2010.

31. Armand Cholewka, Zofia Drzazga: Comparison of some parameters of two-stepped cryogenic chamber and chamber with lingering cold. eds. H. Podbielska, W. Stręk, G. J. Muller, Biomedical Engineering Acta 1, 1, 103-110, Indygo 2006.

32. Leszek Jagodziński, Zofia Drzazga, Ewa Birkner, A. Bilska-Urban, Aleksandra Mostowy, M. Kubacka, Agata Stanek, Bernadetta Wiśniowska, Ewa Romuk, B. Skrzep-Poloczek, Armand Cholewka, Mariusz Adamek, M. Puszer, Teoretyczne podstawy leczenia zimnem, w: Zastosowanie zimna w medycynie – kriochirurgia i krioterapia (Red.: Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar), ?-medica Press, Bielsko-Biała 2003, 15-42.

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych

33. Armand Cholewka, Agata Stanek, Teresa Kasprzyk, Paweł Urbańczyk, Leszek Jagodziński, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Zastosowanie termowizji w badaniach wydolności sportowców - badania pilotażowe, PAK vol. 59 nr 9, 2013, 871-874

34. Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga: Zastosowanie termografii w diagnostyce wybranych zmian nowotworowych skóry – badania wstępne. Application of thermovision to diagnosis of chosen skin cancer changes – preliminary studies. PAK, 2011

35. Agata Stanek, T. Wielkoszyński, Armand Cholewka, I. Rosmus-Kuczia, L. Skotnicka-Roszkowska, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry nieenzymatycznego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Acta Balneol, Tom LIII Nr4 (126), str.264-269

36. Agata Stanek, Armand Cholewka, K. Wencel, Grzegorz Cieślar, J. Gaduła, J. Szczypior, Karolina Sieroń-Stołtny, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na proteinogram u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2011; 2(4); Vol. 11, 115-121

37. Agata Stanek, Armand Cholewka, Grzegorz Cieślar, I. Rosmus-Kuczia, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Ocena działania przeciwbólowego krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, Fizjoterapia Polska 1(4) Vol. 11, 2011, 49-55.

38. Grzegorz Liszka, Zofia Drzazga, Michał Kaszuba, Armand Cholewka: Laser induced fluorescence of rat after maternal administration of anti-neoplastic drugs”, IFMBE Proceedings EMBEC 2006, 1196-99

39. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Grzegorz Knefel, Marek Kawecki, Mariusz Nowak, Thermal Imaging In Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO), Inżynieria Biomedyczna, 2010.

40. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Grzegorz Knefel, Aleksander Ciba, Marek Kawecki, Mariusz Nowak, Thermal imaging In hyperbaric oxygen therapy (HBO) – preliminary report, SYMBIOSIS 2008, 10-12

41. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Diagnostic value of thermal imaging due to whole body cryotherapy, IFMBE Proceedings of 3rd EMBEC 2005.

42. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Władysław Borgieł, Marcin Kurpas, Cold penetration of the fourth layer tissue model in the whole body cryotherapy conditions, IFMBE Proceedings of 3rd EMBEC, 2005.

43. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze dwu-stopniowej oraz kriokomorze z zaleganiem zimna, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2005, 57-63.

44. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Bernadetta Wiśniowska, Temperature effect of whole body cryotherapy determined by thermography, Thermology International, 2004 57-63.

45. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bronisław Kajewski, Aleksander Sieroń, Bernadetta Wiśniowska, Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej, VI Konferencja Krajowa TTP2004 Ustroń-Jaszowiec, Proceedings, 143 – 148.

46. Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bernadetta Wiśniowska, Aleksander Sieroń, The temperature changes of the skin surface during whole body cryotherapy, IFMBE Proceedings of 2nd EMBEC 2, 2002, 1330-31

47. B. Beck, B. Mazur, A. Salwiczek, B. Królak – Olejnik, Armand Cholewka, Z. Drzazga, J. Arendt, W. Król, K. Ślusarczyk, Zmiany ilościowe populacji limfocytów CD3+ i CD45RA+ we krwi szczurów poddanych działaniu wolnozmiennego pola elektromagnetycznego, Medycyna Weterynaryjna, 2007

48. Armand Cholewka: DŹWIGNIE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA - KORZYŚCI I OGRANICZENIA, Partnerzy w Nauce, Biuletyn dla nauczycieli, Nr 12, 2012

 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

1.    Nagroda Zespołowa III Stopnia przyznana przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2012 za Wkład w badania poświęcone chorobie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
2.    Nagroda Zespołowa III Stopnia za działalność za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego 2013
3.    Nagroda dla Dyplomanta i Promotora za zajęcie III miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Tech-Med. Silesia 2005 Junior
4.    Nagroda Dyplomanta i Promotora za zajęcie III miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Med-Tech Silesia 2009 Junior
5.    Nagroda dla Dyplomanta i Promotora za zajęcie III miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Tech-Med. Silesia 2014 Junior
6.    Nagroda dla Dyplomanta i Promotora za zajęcie I miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Tech-Med. Silesia 2014 Junior
7.    Nagroda dla Dyplomanta i Promotora za zajęcie II miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Tech-Med. Silesia 2015 Junior
8.    Nagroda Publiczności dla Dyplomanta i Promotora za zajęcie III miejsca na najlepszą pracę prezentowaną na sesji studenckiej na konferencji Bio-Tech-Med. Silesia 2015 Junior

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 
1.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Karolina Sieroń - Stołtny, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga maj 2014 „Termowizja w medycynie fizykalnej” BioMedTech Silesia Zabrze
2.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Teresa Kasprzyk, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga marzec 2014 “The usage of thermovision in capacity test of athletes”   Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie Zakopane
3.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga marzec 2014 “The usage of thermovision in photodynamic therapy”   Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie Zakopane
4.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Teresa Kasprzyk, Paweł Urbańczyk, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, wrzesień 2013, „Termowizja w sporcie” Termografia i Termometria w Podczerwieni Lwów
5.    Armand Cholewka 24 października 2013 „Aplikacje obrazowania termicznego w medycynie i przemyśle" Warsztaty pt Inżynieria odwrotna w medycynie, architekturze i usługach na przykładzie technologii skanowania laserowego 3D i termowizji. Opolski Park Technologiczny
6.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Aleksander Sieroń Zofia Drzazga, marzec 2013 Does the Temperature Gradient Correlate with the Photodynamic Diagnosis Parameter Nu-merical Colour Value (NCV)? Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie Zakopane
7.    Armand Cholewka, Adam Suchański październik 2013 „Działania szkoły na rzecz wychowania fizycznego uczniów. Promocja aktywności fizycznej szkół województwa śląskiego”, Pierwszy Kongres Oświaty organizowany z Uniwersytetem Śląskim
8.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga 7-9.11.2013 Zastosowanie termowizji w diagnostyce przewlekłej choroby żylnej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, w Ustroniu
9.    Armand Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga„ 30 stycznia 2012 Thermovision diagnostics in physical medicine”, Londyn NPL Temperature Meeting,
10.    Armand Cholewka 19 listopada 2011 „Dźwignie w organizmie człowieka”, Uniwersytet Śląski, V Zjazd Uniwersyteckich Kół Na-ukowych, Katowice,
11.    Armand Cholewka 26 października 2011„Współpraca nauki z biznesem”, Konferencja realizowana w ramach projektu ŁÓDZKI SPI-Nacz – kooperacja nauki i biznesu; Łódź
12.    Armand Cholewka, A. Stanek, S. Kwiatek, A. Sieroń, Z. Drzazga: 19-21 października 2011„Zastosowanie termografii w diagnostyce wybranych zmian nowotworowych skóry – badania wstępne”, IX Konferencja „Termografia i termometria w podczerwieni”, Ustroń
13.    Armand Cholewka 14 września 2011„Fizyka zdrowego kręgosłupa” – VIII Konferencja szkoleniowo- naukowa „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”, Katowice
14.    Armand  Cholewka, Agata. Stanek, Aleksander. Sieroń, Zofia. Drzazga, 18-20 marca 2011r.„Thermovision in physical medicine”, 15th Congress of the Polish Association of Thermology, Zakopane,
15.    Armand Cholewka , Zofia. Drzazga, 8 września 2010r. „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne wyższe studia zawodowe na Uniwersytecie Śląskim we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym”, Ministe-stwo Zdrowia, Warszawa,
16.    Armand Cholewka, Zofia. Drzazga, Aleksandra. Klimas, 24 kwietnia 2010r „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne studia wyższe zawodowe”, IV Wiosenne Spotkanie Radiologiczne „Quo Vadis Techniku”, Katowice,
17.    Armand Cholewka 12 marca 2010r. „Termowizja w terapii tlenem hiperbarycznym”, Dni Liczby Pi, Instytut Fizyki UŚ, Katowice,
18.    Armand Cholewka marzec 2007r „Obrazowanie termiczne w krioterapii i medycynie hiperbarycznej”, Święto Liczby Pi, Instytut Fizyki UŚ, Katowice,
19.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Grzegorz Knefel, Aleksander Ciba, Marek Kawecki, Mariusz Nowak, 2008, Thermal imaging In hyperbaric oxygen therapy (HBO) – preliminary report, SYMBIOSIS
20.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bernadetta Wiśniowska, Aleksander Sieroń, 2002 The temperature changes of the skin surface during whole body cryotherapy, IFMBE, Poznań
21.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bronisław Kajewski, Aleksander Sieroń, Bernadetta Wiśniowska, 2004, Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej, VI Konferencja Krajowa TTP2004 Ustroń-Jaszowiec
22.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Bronisław Kajewski, Ryszard Bogucki, Bernadetta Wiśniowska, 2003, The Thermal Imaging Of Patients Due To Whole Body Cryotherapy, IV Symposium on Medical Physics II International Scientific Symposium on Medical Physics
23.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Władysław Borgieł, Marcin Kurpas, 2005 Cold penetration of the fourth layer tissue model in the whole body cryotherapy conditions, IFMBE, Praga, Czechy
24.    Armand Cholewka, Zofia Drzazga, 2005, Diagnostic value of thermal imaging due to whole body cryotherapy, IFMBE, Praga, Czechy