Izabela Schisler

 

mgr Izabela Schisler

 

Dorobek naukowy:

Publikacje i rozdziały w monografiach:

  • 2016:
    •  Z. Drzazga, I. Schisler, A. Michnik, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, J. Gibińska, Effect of Endurance Training and Testosterone Treatment on the Fluorescence Spectra of Rat Serum, Acta Physica Polonica A 129(1), 2016, 15-19

Wystąpienia konferencyjne:

  • 2014:
    • Anizotropia fluorescencji tryptofanu/tyrozyny w surowicy krwi ludzkiej, Izabela Schisler, Zofia Drzazga, Stanisław Poprzęcki, XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku, Katowice, Chorzów 6-7.06.2014 (poster)

Członkostwo i pełnione funkcje:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski