Izabela Schisler

 

mgr Izabela Schisler

 

Dorobek naukowy:

Publikacje i rozdziały w monografiach:

 • 2018:

  • Anna Michnik, Zofia Drzazga, Izabela Schisler, Stanisław Poprzęcki, Miłosz Czuba, Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia Serum DSC study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, 1 – 9, DOI:10.1007/s10973-018-7067-4, 20 pkt.

  • Anna Michnik, Ewa Sadowska-Krępa, Joanna Cholewa, Izabela Schisler, Agnieszka Kiełboń, Zofia Drzazga, Differential scanning calorimetry study of early and advanced stages in Parkinson’s disease using human blood serum, Thermochimica Acta, Volume 662, 2018, 64–68, DOI 10.1016/j.tca.2018.02.014, 30 pkt.

 • 2016:
  •  Z. Drzazga, I. Schisler, A. Michnik, E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, J. Gibińska, Effect of Endurance Training and Testosterone Treatment on the Fluorescence Spectra of Rat Serum, Acta Physica Polonica A 129(1), 2016, 15-19

Wystąpienia konferencyjne:

 • 2014:
  • Anizotropia fluorescencji tryptofanu/tyrozyny w surowicy krwi ludzkiej, Izabela Schisler, Zofia Drzazga, Stanisław Poprzęcki, XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku, Katowice, Chorzów 6-7.06.2014 (poster)

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski