mgr Teresa Kasprzyk

mgr Teresa Kasprzyk

Dorobek naukowy:

Publikacje i rozdziały w monografiach:

  • 2016:
    • T. Kasprzyk, A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, A. Cholewka, rozdział pt. Thermal imaging in evaluation of the physical fitness level, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 141-164, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch007

Wystąpienia konferencyjne:

Członkostwo i pełnione funkcje:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski