mgr Teresa Kasprzyk

mgr Teresa Kasprzyk

Dorobek naukowy:

Publikacje i rozdziały w monografiach:

 • 2018:

  • T. Kasprzyk, K. Bałamut, M. Kaszuba, N. Kaszuba, A. Stanek, K. Sieroń, E. Kopczyńska, A. Cholewka, T. Morawiec, Zastosowanie obrazowania termicznego w stomatologii- praca pilotażowa, The applications of Thermal imaging in densistry- pilot study, Inżynier i Fizyk medyczny, vol 7, numer 2, 2018, 130-132, 4 pkt.

  • Michał Kaszuba Jr, Natalia Kaszuba, Michał Kaszuba, Egle Milia, Teresa Kasprzyk, Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Stefan Baron, An Assessment of the Impact of Zidovudine on Rat Teeth Ontogenesis with Quantitative Laser Induced Fluorescence and an Histomorphological Analysis, Dentistry, Voume 8, Issue 3, 474, 2018, ISSN: 2161-1122, 1-7

 • 2017:
  • T. Kasprzyk, A. Stanek, K. Sieroń-Stołtny, A. Cholewka, rozdział pt. Thermal imaging in evaluation of the physical fitness level, in Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Ricardo Vardasca and Joaquim Gabriel Mendes, IGI Global, 2017, 141-164, ISBN13: 9781522520726, DOI: 10.4018/978-1-5225-2072-6.ch007
 • 2016:

  • A. Cholewka, T. Kasprzyk, A. Stanek, K. Sieroń –Stołtny, Zofia Drzazga, May thermal imaging be useful in cyclist endurance tests? J Therm Anal Calorim, 2016, DOI 10.1007/s10973-015-4662-5

 • 2013:
  • A. Cholewka, A. Stanek, T. Kasprzyk, P. Urbańczyk, L. Jagodziński, A. Sieroń, Z. Drzazga, Zastosowanie termowizji w badaniach wydolności sportowców - badania pilotażowe, PAK vol. 59 nr 9, 2013, 871-874

Wystąpienia konferencyjne:

2015:
Applications of thermal imaging in cyclist endurance rating, XIX Congress of the Polish Association of Thermology, Zakopane, 20-22 marca 2015 - prezentacja ustna

Termowizja w ocenie wydolności sportowców, BioMedTech Silesia DOKTOR, Zabrze, 24 kwietnia 2015 - prezentacja ustna

2016:
Jakościowa analiza termiczna w manualnej terapii punktów spustowych, BioMedTech Silesia PROFESJONALNA, Zabrze, 8 kwietnia 2016 - prezentacja ustna

The applications of thermal imaging in energy cost rating during Aerobic Circuit Training, 13th Quantitative Infrared Thermography Conference, Gdańsk, 4-8 lipca 2016 - prezentacja ustna  

Zastosowanie obrazowania termicznego w trakcie aerobicznego treningu obwodowego (ACT),
V Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców – Pomiędzy Naukami, Zjazd Fizyków i Chemików, Chorzów, 16 września 2016 - prezentacja ustna   

2017:
Zastosowanie obrazowania termicznego w analizie sportowych koszulek termoaktywnych, BioMedTech Silesia PROFESJONALNA, Zabrze, 7 kwietnia 2017 - prezentacja ustna

The applications of thermal imaging in dentistry – pilot study, XXI Meeting of the Polish Society of Medical Thermology Combined with The European Association of Thermology, Zakopane, 21-23 kwietnia 2017 - prezentacja ustna

Quantitative thermal evaluation of thermo-active baselayers tops influence on heat transfer between body and environment in sportsman – pilot study, XXI Meeting of the Polish Society of Medical Thermology Combined with The European Association of Thermology, Zakopane, 21-23 kwietnia 2017 - prezentacja ustna

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Oddział Śląski