mgr Ilona Karpiel

mgr Ilona Karpiel

Dorobek naukowy:

Rozdziały w monografiach i publikacje:

 • 2018:

  • I. Karpiel, Z. Drzazga, P. Mazgaj, M. Drzazga, A. Giec-Lorenz, Optimization of fMRI Analysis of Speech Areas in Pre- and Postoperative Diagnostics, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, Vol. 133, 3, 728-730, 15 pkt.

  • P. Mazgaj, Z. Drzazga, I. Karpiel, A. Giec-Lorenz, E. Krzystanek, Use of MRI to Measure Whole Brain Atrophy in MS Patients, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, Vol. 133, 3, 725-727, 15 pkt.

 • 2016:
  • I. Karpiel, Z. Drzazga, P. Mazgaj, P. Ulrych, A. Giec-Lorenz, Optimization analyses of Functional MR Imaging of Motor Areas in preoperative patients, in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Biomedical Engineering (eds. M. Gzik, M. Tkacz, Z. Paszeda, and M. Pietka), vol. 526, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-47154-9_26, Print ISBN 978-3-319-47153-2, 427478_1_En, Series ISSN 2194-5357), 2016, pp 219-227
  • Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Banasiak, I. Karpiel, A. Giec-Lorenz, Visual Language Task in EEG Source Localization Analysis and functional MRI, 9th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), IEEE Xplore, 2016, 989-993, ISBN: 978-1-5090-0022-7
  • I. Karpiel, P. Mazgaj, Z. Drzazga, A. Giec-Lorenz, Wartość diagnostyczna badań fMRI dla pacjentów przed- i pooperacyjnych,  praca w opracowaniu „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 6 Tom II”, red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Kraków, Creativetime 2016, pp. 352-356,ISBN:978-83-63058-58-6