Pracownicy i doktoranci

  Stanowisko Nazwisko Kontakt Konsultacje
 

Kierownik

Zakładu

prof. zw. dr hab.

Zofia Drzazga

zofia.drzazga@us.edu.pl

 

tel. 0-32/ 349-

7546

SMCEBI H1/13

poniedziałek

10.00 - 12.00

SMCEBI H1/13

 

 

Profesor

nadzwyczajny

dr hab. prof. UŚ

Anna Michnik

anna.michnik@us.edu.pl

tel. 0-32/ 349-

7548

SMCEBI H1/15

wtorek

10.00 - 11.00

SMCEBI H1/15

 

 

Starszy

wykładowca

dr n. med. Anna Siemianowicz

specjalista radiologii

i diagnostyki obrazowej

jgibinska@wp.pl

tel. 0-32 / 349-7547

SMCEBI H1/14

środa

11.00-12.00

SMCEBI H1/14

  Adiunkt

Dr n. fiz. Hab. n. med.

Armand Cholewka

armand.cholewka@gmail

tel. 0-32/ 349-

7544

SMCEBI H1/16

czwartek

10.00 - 11.00

SMCEBI H1/15

  Adiunkt dr n. fiz. Kinga Polaczek-Grelik

kpolacze@us.edu.pl

tel. 0-32/ 349-

7548

SMCEBI H1/15

środa

8.00 - 9.00

SMCEBI H1/15

 

  Adiunkt dr n. fiz. Karina Maciejewska

kmacieje@us.edu.pl

tel. 0-32/ 349-

7545

SMCEBI H1/17

środa

8.00 - 9.00

SMCEBI H1/17

 

 Specjalista

inżynieryjno-techniczny

mgr Izabela Schisler

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-

7547

SMCEBI H1/14

 
  Adiunkt dr inż. Aleksandra Grządziel

tel. 0-32/ 349-
7545
SMCEBI H1/17

poniedziałek

14.30-15.30
wtorek

14.30-15.30

  Wykładowca mgr Adam Badura

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7545
SMCEBI H1/17
 
  Doktorant mgr Wojciech Ciszek

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-

7539

SMCEBI H1/12

środa:

10.30 - 12.00

SMCEBI H1/12

  Doktorant mgr Teresa Kasprzyk

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7539
SMCEBI H1/12
 
  Doktorant mgr Ilona Karpiel

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7539
SMCEBI H1/12
 
  Doktorant mgr Agnieszka Baic

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7544
SMCEBI H1/16
 
  Doktorant mgr Joanna Kajewska

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7544

SMCEBI H1/16

 
  Doktorant mgr Patrycja Mazgaj

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7547
SMCEBI H1/18
 
  Doktorant mgr Agnieszka Kiełboń

alex.klimas@gmail.com

tel. 0-32/ 349-
7545
SMCEBI H1/17
 
  Doktorant mgr Klaudia Duch

qqq

tel. 0-32/ 349-
7545
SMCEBI H1/17
 
  Doktorant mgr Mariusz Binek

qqq

tel. 0-32/ 349-
7539
SMCEBI H1/12
 
  Doktorant mgr Beata Englisz

qqq

tel. 0-32/ 349-
7544

SMCEBI H1/16

 

 
  Doktorant mgr Łukasz Kapek

qqq

tel. 0-32/ 349-
7539
SMCEBI H1/12